Veniturile totale ale companiei au fost stabilite la 2,721 miliarde lei, o sumă similară fiind estimată şi pentru cheltuieli.

Cheltuielile cu personalul sunt preconizate la 827,845 milioane lei, din care 644,232 milioane lei cheltuieli de natură salarială. Numărul de personal prognozat la finele anului este de 22.867 salariaţi, iar câştigul mediu lunar pe salariat, determinat pe baza cheltuielilor de natură salarială, de 2.347,16 lei.

Pentru cheltuieli aferente contractului de mandat şi al altor organe de conducere şi control, comisii şi comitete, CFR SA are un buget de 1,031 milioane lei.

Plăţile restante au fost estimate la 436,263 milioane lei, iar creanţele restante la 528,352 milioane lei.
AGERPRES