Aceştia pot obţine alocaţii financiare nerambursabile reprezentând cel mult 50%, dar nu mai mult de 10.000 euro echivalentul în lei, din valoarea totală a cheltuielilor eligibile aferente planului de afaceri. Alocaţiile financiare nerambursabile se acordă în limita sumelor aprobate cu această destinaţie în bugetul Ministerului Economiei, potrivit Ghidului Solicitantului.

De asemenea, se acordă garanţii de către Fondul Naţional de Garantare a Creditelor pentru Întreprinderi Mici şi Mijlocii pentru creditele contractate pentru realizarea planurilor de afaceri acceptate de Ministerului Economiei, până la cel mult 80% din valoarea creditului solicitat, în limita sumei de 80.000 euro, echivalentul în lei.

Prin intermediul programului, tinerii întreprinzători pot fi scutiţi de la plata contribuţiilor de asigurări sociale datorate de angajator, potrivit legii, pentru veniturile aferente timpului lucrat de cel mult 4 salariaţi, angajaţi pe perioadă nedeterminată. Totodată, aceştia pot fi scutiţi de la plata taxelor pentru operaţiunile de înmatriculare efectuate la Oficiile Registrului Comerţului, pentru înregistrarea microîntreprinderii, precum şi de la plata tarifului pentru publicarea în Monitorul Oficial al României. Tinerii întreprinzători pot beneficia de consiliere, instruire.

Solicitanţii trebuie să dovedească faptul că nu au mai deţinut şi nu deţin calitatea de acţionar sau asociat al unei întreprinderi constituite în Spaţiul Economic European şi că înfiinţează pentru prima dată o societate comercială cu răspundere limitată.
Sursa: Agerpres