Această cerere vizează independenţa autorităţii de siguranţă şi a organismului de investigare.

Legislaţia în cauză ar fi trebuit să fie în vigoare din aprilie 2006. În februarie 2013, Comisia a declanşat o acţiune în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor împotriva României în legătură cu această chestiune.

Acum se trimite un aviz motivat, a doua etapă a acţiunii UE în constatarea neîndeplinirii obligaţiilor, notează CE.

România are la dispoziţie două luni pentru a răspunde Comisiei. Dacă România nu reacţionează în mod satisfăcător, Comisia poate sesiza Curtea de Justiţie a Uniunii Europene în privinţa acestei chestiuni.

Legislaţia UE vizează dezvoltarea unei abordări comune privind siguranţa căilor ferate, astfel încât toate reţelele feroviare din UE să demonstreze în mod constant niveluri înalte de siguranţă, iar cetăţenii UE să călătorească în siguranţă pe aceste reţele.

Stabilirea unor cerinţe de siguranţă privind sistemul feroviar include gestionarea în condiţii de siguranţă a infrastructurii şi a funcţionării traficului, rolurile şi responsabilităţile întreprinderilor feroviare şi ale administratorilor de infrastructură, precum şi interacţiunea acestora.

În plus, trebuie să se asigure un cadru comun de reglementare în domeniul siguranţei, gestionarea şi controlul siguranţei şi investigarea independentă a accidentelor.

SURSA: Agerpres