Concluzia raportului este că păstrarea datelor din telecomunicații joacă un rol important în protejarea populației împotriva pericolelor generate de infracțiunile grave. Aceste date oferă probe esențiale pentru soluționarea cazurilor de infracțiuni și pentru asigurarea dreptății.
Însă, conform Bruxelles-ului, transpunerea directivei a fost inegală, iar diferențele persistente dintre legislațiile statelor membre creează dificultăți pentru prestatorii de servicii de telecomunicații.
Pe de altă parte, directiva nu garantează că stocarea, descărcarea și utilizarea datelor respectă pe deplin dreptul la viață privată și la protecția datelor cu caracter personal, ceea ce a dus la anularea legislației de transpunere a directivei de către instanțele din unele state membre.
De aceea, Comisia Europeană va analiza actualele norme privind păstrarea datelor, organizând consultări cu autoritățile polițienești și judiciare, cu sectorul industrial, cu autoritățile de protecție a datelor și cu societatea civilă, în vederea propunerii unui cadru juridic îmbunătățit.
„Păstrarea datelor a fost esențială, de exemplu, pentru succesul operațiunii „Rescue” care a contribuit la descoperirea identității a 670 de membri prezumați ai unei rețele internaționale de pedofilie și la protejarea copiilor de abuzuri, în statele membre în care directiva a fost transpusă. Cu toate acestea, raportul de evaluare identifică și deficiențe grave. Prin urmare, intenționez să revizuiesc directiva pentru a stabili în mod clar persoanele care au dreptul de acces la aceste date, precum și scopul și procedurile de accesare a acestora”, a afirmat Cecilia Malmström, comisarul pentru afaceri interne.