Bogdan Aurescu susține implicarea femeilor în viața politică

Ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, a avut vineri, 24 martie 2023, o intervenţie în cadrul evenimentului „Promoting Equitable Gender Norms to Foster Democratic Resilience” (Promovarea normelor de gen echitabile pentru a stimula reziliența democratică), organizat în pregătirea Summitului pentru Democrație, eveniment la care au participat oficiali din România, Suedia și Statele Unite ale Americii.

Evenimentul și-a propus să evidențieze necesitatea unor eforturi susținute din partea instituțiilor publice, societății civile și mediului de afaceri pentru abordarea coerentă şi constructivă a aspectelor care împiedică participarea deplină şi semnificativă a femeilor la viaţa politică.

În intervenţia sa, Bogdan Aurescu a subliniat importanţa implicării tuturor segmentelor populaţiei în procesele decizionale pentru construirea unor democraţii reziliente, bazate pe egalitate, demnitate umană, libertate, toleranţă şi securitate.

Acesta a menţionat, de asemenea, studiul efectuat de Cohorta pe tema egalitații de gen ca o condiţie pentru democraţie, coordonată de Guvernele României şi Suediei, Institutul Georgetown pentru femei, pace şi securitate şi IDEA Internaţional, în urma căruia au fost identificate o serie de aspecte problematice în ceea ce priveşte participarea femeilor la viaţa politică şi au fost formulate o serie de recomandări, care urmează a fi prezentate la cea de-a doua ediţie a Summitului pentru Democraţie, care se va desfăşura în perioada 29-30 martie 2023.

Totodată, Bogdan Aurescu a evidențiat rolul important pe care îl are educaţia în conştientizarea rolului femeilor în toate aspectele societăţii, în context menţionând campania desfăşurată de Guvernul României într-o serie de unităţi de învățământ pe tema efectelor negative ale stereotipurilor de gen față de persoanele cu dizabilități. El a menţionat implicarea preşedintelui României, Klaus Iohannis, în campania HeForShe, iniţiată de UN Women, precum şi progresele realizate de România, ca urmare a angajamentelor asumate în desfăşurarea acestei campanii.

În cadrul intervenției sale, Bogdan Aurescu a făcut referire la modul disproporționat în care sunt afectate femeile în cazul unui conflict armat, dar şi importanţa care trebuie acordată drepturilor femeilor în toate fazele acestuia. El s-a referit și la utilizarea violenţei sexuale ca o armă de război în Somalia, Myanmar, Mali, Nigeria sau Siria, precum şi la numeroasele rapoarte cu privire la violenţe sexuale comise de soldaţii ruşi în Ucraina.

Despre Summitul pentru Democrație

La deschiderea evenimentului au participat soţul vice-preşedintelui SUA (Second Gentleman of the United States) și ministrul Cooperării Internaționale pentru Dezvoltare și Comerț Exterior din Suedia – printr-o intervenție pre-înregistrată. Evenimentul a fost moderat de directorul executiv al Georgetown Institute for Women, Peace and Security. La acest eveniment au participat reprezentanţi ai USAID, Guvernului SUA, Comisarul Guvernamental pentru Politici de Egalitate de Gen din Ucraina, un fost membru al Camerei Reprezentanților din Columbia şi al delegației Guvernului Columbiei la procesul de pace și un fost ministru și membru al Parlamentului Africii de Sud în timpul tranziției/reconstrucției democratice.

În pregătirea celui de-al doilea Summit pentru Democrație (29-30 martie 2023), România coordonează, prin Ministerul Afacerilor Externe și Agenția Națională pentru Egalitate de Șanse între Femei și Bărbați, împreună cu Suedia, Institutul Idea și Georgetown Institute for Women, Peace and Security, Cohorta privind egalitatea de gen ca premisă a democrației (Gender Equality as a Prerequisite for Democracy).

Cohorta îşi propune să promoveze egalitatea de gen în toate politicile pe parcursul Summit-ului și să ofere recomandări concrete pentru guvernele participante la cel de-al doilea Summit pentru Democraţie și societății civile pentru a consolida reziliența democratică.

Activitatea Cohortei Gender Equality as a Prerequisite for Democracy se concentrează pe trei dimensiuni care s-au dovedit a fi problematice din punctul de vedere al egalităţii de gen şi împuternicirii femeilor: incluziune (socio-culturală, structurală, politică); cadrele legislative și de politici publice; prevenirea conflictelor, pacea și securitatea (la nivel individual, comunitar și societal).