BNR: Rezervele valutare au crescut în luna septembrie

BNR: Rezervele valutare au crescut în luna septembrie! La sfârșitul lunii septembrie 2023, rezervele valutare ale României la Banca Națională a României (BNR) au atins un nivel remarcabil de 59,238 miliarde de euro.

Suma este în creștere semnificativă față de luna trecută. Este vorba de 53,901 miliarde de euro înregistrate la 31 august 2023, conform datelor oficiale furnizate de BNR.

În cursul lunii septembrie, au avut loc diverse operațiuni financiare care au contribuit la această creștere substanțială a rezervelor valutare.

Intrările de 7,327 miliarde de euro au fost generate în principal de:

  • modificarea rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR
  • alimentarea conturilor Ministerului Finanțelor.

Acest lucru include:

  • sumele rezultate din emisiunile unor euroobligațiuni ale Ministerului Finanțelor, în valoare nominală totală de 3,250 miliarde de euro
  • o tranșă din PNRR în sumă de aproximativ 2,762 milioane de euro.

De asemenea, alimentarea conturilor Comisiei Europene și altele a contribuit la aceste intrări substanțiale.

Pe de altă parte, ieșirile de 1,990 miliarde de euro au fost înregistrate în principal ca urmare a:

  • modificării rezervelor minime în valută constituite de instituțiile de credit la BNR
  • plăților de rate și dobânzi în contul datoriei publice denominate în valută și altele.
Sediul BNR
SURSA FOTO: BNR

Rezervele internaționale au ajuns la un total de 65,117 miliarde de euro

Nivelul rezervei de aur s-a menținut constant la 103,6 tone, iar în contextul evoluțiilor prețurilor internaționale, valoarea acesteia a fost de 5,879 miliarde de euro.

Astfel, rezervele internaționale ale României, incluzând atât valutele cât și aurul, au ajuns la un total de 65,117 miliarde de euro la finele lunii septembrie 2023, în creștere semnificativă față de nivelul de 59,859 miliarde de euro înregistrat la 31 august 2023.

De asemenea, este important de menționat că plățile scadente în luna octombrie 2023 în contul datoriei publice denominate în valută, directe sau garantate de Ministerul Finanțelor, însumează aproximativ 229 de milioane de euro.

Această creștere semnificativă a rezervelor valutare reprezintă o veste bună pentru economia României, reflectând stabilitatea financiară și gestionarea eficientă a resurselor țării. Aceste rezerve valutare solide oferă României o anumită rezistență în fața turbulențelor economice globale și pot servi drept suport în cazul unor provocări financiare viitoare.