"Consiliul Directorilor Executivi al Băncii Mondiale a aprobat astăzi (15 decembrie n.r.) suma de 500 milioane euro (echivalentul a 558,27 milioane de dolari SUA), care va fi acordata României în contul celui de-al doilea împrumut pentru politici de dezvoltare privind eficientizarea finanţelor publice şi creşterea economica (DPL)", se arată într-un comunicat al Băncii Mondiale. 

Obiectivul acestui nou program este acela de a reforma anumite instituţii şi de a pune în aplicare politici care sunt vitale pentru atingerea unui nivel sporit de creştere sustenabilă, pentru crearea de noi locuri de muncă mai bine plătite, precum şi pentru îmbunătăţirea standardelor de viaţă în România. 

"Autorităţile din România au demonstrat un angajament susţinut pe calea implementării unei agende de reforme care reprezintă nucleul eforturilor de reducere a sărăciei şi a excluziunii, şi al creării de oportunităţi mai bune pentru cetăţenii României", a declarat Cyril Muller, vicepreşedinte al Băncii Mondiale pentru Europa şi Asia Centrala. 

Acesta a precizat că Banca Mondiala va susţine în continuare România pe drumul transformării economice şi al unei convergenţe mai rapide cu UE. 

Potrivit sursei citate, noul program sprijină trei priorităţi principale, în primul rând concentrându-se pe amplificarea potenţialului de creştere al României prin sporirea nivelului de performanţă şi de guvernanţă al întreprinderilor de stat şi creşterea nivelului de competitivitate la export şi al performanţelor macroeconomice. În plus, împrumutul DPL va contribui la îmbunătăţirea eficienţei modului în care este cheltuit banul public, prin sprijinirea achiziţiilor centralizate în sectorul de sănătate. 

"Acest proces va genera economii semnificative care vor putea fi direcţionate spre îmbunătăţirea calităţii serviciilor de sănătate şi care vor reduce discrepanţele existente între România şi alte state UE în domeniul sănătăţii", precizează Banca Mondială. 

În al doilea rând, programul va contribui la reducerea gradului de sărăcie şi de excluziune socială prin sprijinirea unei reforme cuprinzătoare a sistemului de asistenţă socială. Aceasta reformă urmează să scoată jumătate de milion de români din starea de sărăcie. În plus, reforma cadastrului va oferi posibilitatea înregistrării gratuite şi sistematice a proprietăţilor imobiliare, inclusiv achiziţionarea, vânzarea şi transferul prin moştenire al terenurilor, pentru mai mult de un milion de români, în special pentru persoanele din cadrul comunităţilor marginalizate şi pentru romi. "Un sistem de cadastru funcţional va fi de o importanţă vitală pentru atragerea de noi investiţii", menţionează comunicatul BM. 

În cele din urmă, acest program va sprijini la nivel global bunurile publice prin adoptarea primei Strategii Naţionale pentru Schimbările Climatice şi a Planului de Acţiune privind Schimbările Climatice. Se aşteaptă ca aceste măsuri să stimuleze investiţiile în sursele de energie regenerabile şi fără emisii de carbon şi să îmbunătăţească eficienţa energetică la nivelul sectoarelor rezidenţial şi industrial. 

"Priorităţile de reformă ale guvernului se concentrează pe obţinerea unei convergenţe mai rapide a României spre UE, pe reducerea gradului de sărăcie şi de excluziune, pe consolidarea încrederii investitorilor în economia românească, pentru susţinerea unei creşteri sustenabile pe termen lung. Împrumutul DPL va fi un factor catalizator important pentru creşterea productivităţii şi pentru sporirea potenţialului de creştere al României pe termen mediu", a declarat Anca Dragu, ministrul Finanţelor Publice. 

Banca Mondială şi-a deschis biroul în România în anul 1991. Începând de atunci, Banca a furnizat împrumuturi în valoare de peste 10,6 miliarde dolari SUA, garanţii şi granturi în sectoare cum ar fi educaţia, sănătatea, agricultura, mediul, asistenţa socială, justiţia, transportul şi altele. Portofoliul curent al Băncii include împrumuturi pentru investiţii, activităţi analitice şi asistenţă tehnică pentru sprijinirea priorităţilor de reformă ale României. 

Corporaţia Financiară Internaţională (IFC), divizia Băncii Mondiale dedicată activităţilor în sectorul privat are un program dinamic şi a a investit până acum peste 2,5 miliarde dolari SUA de la momentul demarării activităţilor sale în România. În anul 2014, România a devenit membru contributor al Asociaţiei Internaţionale de Dezvoltare (International Development Association – IDA), prin intermediul căreia Banca oferă finanţare concesională beneficiarilor cu cele mai mici venituri, marcând astfel un punct de reper în rolul crescând al României de contributor la activitatea Băncii Mondiale. 

În anul 2016, Grupul Băncii Mondiale şi România au sărbătorit 25 de ani de parteneriat continuu pe calea sprijinirii măsurilor de reducere a sărăciei şi de dezvoltare durabilă.

AGERPRES