Blocurile de locuinţe construite după proiecte elaborate în perioada 1950-1990 vor fi reabilitate termic cu finanţare de la bugetul de stat şi de la bugetele locale. Costurile de proiectare a lucrărilor de intervenţie vor fi suportate integral din bugetele locale.

Realizarea lucrărilor de intervenţie are ca scop creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe şi, implicit, reducerea consumurilor energetice necesare climatizării locuinţei, atat pe perioada iernii cat şi pe timp de caniculă.

Prin lucrările efectuate se vizează reducerea consumului anual specific pentru încălzire – sub 100 kwh/mp, în condiţiile în care în prezent, consumul de energie este cuprins între 180 kWh/mp şi 240 kWh/mp.

În acest sens, Guvernul a adoptat Ordonanţa de urgenţă privind creşterea performanţei energetice a blocurilor de locuinţe care abrogă Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.174/2002. Prin această nouă ordonanţă se extinde programul la toate blocurile de locuinţe realizate după proiecte elaborate în perioada 1950-1990.

Îmbunătăţirea sistemului de finanţare pentru executarea lucrărilor de izolare termică prevede:

 * reducerea contribuţiei asociaţiilor de proprietari de la 33% la 20% prin preluarea efortului financiar de către bugetul de stat;
 * creştea contribuţiei din bugetul MDRL de la 37% la 50%;
 * asigurarea cadrului legislativ privind creşterea rolului consiliilor locale în vederea:
    – finanţării parţiale /integrale, a contribuţiei asociaţiilor de proprietari urmănd ca modul de recuparare să fie stabilit la nivel local
    – preluării parţiale/integrale a contribuţiei proprietarilor aflaţi în imposibilitate de plată, pe bază de criterii şi condiţii aprobate la nivel local.

Programul naţional privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe, precum şi planurile locale specifice vor dobândi caracter multianual, ceea ce va permite angajarea de lucrări eşalonate pe perioade de mai mulţi ani financiari.

Asociaţiile de locatari din blocurile de locuinţe se pot înscrie în program prin solicitare scrisă adresată primăriei de care aparţin, însoţită de contractul de mandat semnat, hotărârea privind înscrierea în programul local, adoptată în adunarea generală cu acordul majorităţii proprietarilor, lista proprietarilor din imobil.