Diversitatea biologică a început să fie celebrată în anul 2000 când Naţiunile Unite au proclamat data de 22 mai drept Ziua Internaţională a Biodiversităţii, deşi, iniţial, evenimentul s-a celebrat pe 29 decembrie.

Tema aleasă pentru 2012 este “Biodiversitatea marină” şi oferă Părţilor la Convenţia pentru Diversitate Biologică, dar şi tuturor celor interesaţi de ecosistemele marine, posibilitatea de a creşte gradul de conştientizare a problemei şi implicare în acţiuni concrete, potrivit site-ului Rezervaţiei Biosferei Delta Dunării.

Semnată de către 150 de şefi de guvern la Summitul de la Rio asupra Pământului din 1992, Convenţia Asupra Diversităţii Biologice este dedicată promovării dezvoltării durabile. Concepută ca o metodă practică pentru transpunerea în realitate a principiilor Agendei 21, convenţia recunoaşte că diversitatea biologică reprezintă ceva mai mult decât plante, animale, microorganisme şi ecosistemele acestora.

Delta Dunării, zona cea mai bogată în biodiversitate din România

În ceea ce priveşte România, valoarea internaţională a Deltei Dunării a fost recunoscută şi inclusă în reţeaua mondială a rezervaţiilor biosferei în anul 1990, în cadrul programului “Omul şi Biosfera” lansat de UNESCO în 1970. De asemenea, Rezervaţia Biosferei Delta Dunării a fost recunoscută ca zonă umedă de importanţă internaţională, în special ca habitat al speciilor de apă, conform Convenţiei de la Ramsar, la care România a aderat în 1991.
Totodată, Delta Dunării a fost inclusă în Lista Patrimoniului Mondial, Cultural şi Natural în 1991, iar din 2000 a primit Diploma Europeană acordată de Comitetul de Miniştri al Consiliului Europei care a fost reînnoită în 2005 şi apoi în 2010.
În anul 2010, România a primit Globul albastru pentru Rezervaţia Biosferei Delta Dunării, decernată pentru cele mai bune practici de management a zonelor umede în cadrul celei de-a X-a reuniuni a Conferinţei Părţilor la Convenţia privind Diversitatea Biologică din Japonia.
Delta Dunării este zona cea mai bogată în biodiversitate din România, dar şi din Europa. Bogăţia de specii este dată de diversitatea celor 30 de tipuri de ecosisteme existente care adăpostesc circa 7500 de specii de plante şi animale, multe din aceste specii fiind protejate prin Convenţii Internaţionale. Pe plan european, Delta Dunării a rămas cea mai bine conservată sub aspectul diversităţii speciilor şi habitatelor.