Billa România a fost sancţionată cu amendă contraventională în valoare de 2.149.689,70 lei (aprox. 600.000 Euro), reprezentând 0,2% din cifra de afaceri a companiei pe anul 2007, pentru că a furnizat date inexacte/incomplete autorităţii de concurenţă, în cadrul investigaţiei pentru analizarea sectorului comercializării produselor alimentare.

SC Billa România SRL a contestat în instanţă actul de sancţionare, dar atât Judecătoria sectorului 2, cât şi Tribunalul Bucureşti au constatat legalitatea şi temeinicia acestuia, menţinând integral amenda aplicată de Consiliul Concurenţei.

În cadrul aceleiaşi investigatii, au mai fost sancţionate încă două companii pentru furnizarea de informatii inexacte/incomplete : S.C. PIC S.A. cu amenda de 819.033,66 lei, şi S.C. SPAR S.R.L. cu 256.229,80 lei (sumele reprezentând 0,2% din cifrele de afaceri ale companiilor pe anul 2007).

Amenda aplicată PIC a fost menţinută integral, irevocabil, de Tribunalul Arges, iar cea aplicată SPAR a fost redusă de instanţele judecătoreşti la 64.057,45 lei, reprezentând 0,05% din cifra de afaceri totală a societăţii pe anul 2007.