"Astfel, BCR oferă linii de credite revolving din surse proprii sau din surse atrase, cu garanţie gratuită JEREMIE în proporţie de 80% din valoarea creditului BCR. De asemenea, BCR acordă credite cu garanţie Jeremie pentru capital de lucru, destinate consolidării activităţii fără solicitarea planurilor de afaceri", se arată în comunicat.

BCR extinde maturitatea maximă a creditelor acordate cu astfel de garanţie de la 6 la 10 ani pentru creditele de investiţii în active corporale şi necorporale precum şi pentru capitalul de lucru destinat dezvoltării / extinderii activităţii IMM-urilor. Totodată, BCR majorează la 5 ani perioada de rambursare a creditelor pentru capital de lucru destinat consolidării activităţii curente şi la 3 ani maturităţile aferente liniilor de credit revolving.

"Implicarea BCR în iniţiativa JEREMIE oferă IMM-urilor româneşti posibilitatea de a accesa noi finanţări, beneficiind de condiţii mai bune şi garanţii reduse, în aceste vremuri dificile. Suntem principalul partener al IMM-urilor din România şi continuăm să sprijinim acest sector vital pentru crearea de locuri de muncă şi dezvoltarea economiei reale. Obiectivul nostru este să finanţăm în mod constant toate afacerile viabile pe termen lung", a declarat Ramona Ivan, director executiv, Direcţia Instituţii Financiare BCR.

Garanţia JEREMIE este acordată în cadrul ‘Schemei transparente de ajutor de minimis sub formă de garanţii de portofoliu de credite, ca parte integrantă a implementării iniţiativei JEREMIE în România’, finanţată de Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operaţional Sectorial Creşterea Competitivităţii Economice (POS CCE), Axa Prioritara 1 – Un sistem de producţie inovativ şi eco-eficient, Domeniul de intervenţie 1.2 – Accesul IMM-urilor la finanţare.

Creditele cu garanţia JEREMIE pot fi accesate numai de IMM-uri, inclusiv start-up-uri, plafonul maxim al creditului fiind de 1,875 milioane de euro, cu menţiunea ca, în cazul întreprinderilor care îşi desfăşoară activitatea în domeniul transportului rutier, plafonul maxim este de 937.500 de euro.

Liniile de credit cu astfel de garanţie se pot acorda atât în lei cât şi în euro, destinate susţinerii, consolidării sau dezvoltării activităţilor de afaceri, pentru acoperirea nevoilor de capital de lucru necesare cumpărării de materii prime, stocuri şi alte intrări (inputuri) pentru producţie, forţa de muncă, obiecte de inventar şi cheltuieli generale, fonduri pentru finanţarea creanţelor comerciale. Avantajul major oferit de garanţia JEREMIE este dat de faptul că aceasta reprezintă 80% din valoarea creditului şi este obţinută direct de la BCR cu comision de garantare zero. Finanţarea solicitată trebuie să fie una nouă, urmând a fi utilizată pentru activităţi desfăşurate pe teritoriul României, cum ar fi sectoare de activitate din industrie, comerţ, turism, construcţii, servicii etc. Domenii precum agricultura, piscicultura, silvicultura, fabricarea produselor alimentare, dezvoltarea proiectelor imobiliare, activităţile de intermediere financiară nu sunt eligibile în cadrul acestei facilităţi.

Companiile trebuie să respecte regulile privind cumulul ajutoarelor de minimis pe o perioadă de trei ani consecutivi, garanţia Jeremie fiind considerată ajutor de minimis. Companiile care solicită credite prin initiaţiva JEREMIE nu trebuie să aibă activitate în producţia şi comerţul de tutun şi băuturi alcoolice, producţia şi comerţul cu arme şi muniţii, precum şi cazinouri. Firmele care solicită creditul nu trebuie să fie declarate în stare de dificultate financiară, faliment, lichidare, trebuie să-şi fi îndeplinit obligaţiile de plată a impozitelor şi taxelor la bugetul de stat, bugetele locale, bugetele speciale şi să nu fie obiectul unei decizii anterioare de recuperare a Comisiei Europene etc.