După 20 luni consecutive de achiziţii de obligaţiuni guvernamentale în ideea de a stimula economia şi a creşte inflaţia, BCE a ajuns să deţină obligaţiuni în valoare de peste 1.000 de miliarde de euro. 

Conform datelor comunicate joi de BCE, veniturile nete din dobânzi au totalizat 1,648 miliarde euro în anul 2016 (faţă de 1,475 miliarde euro în 2015). În ceea ce priveşte veniturile nete din dobânzi aferente programului de achiziţionare de active, acestea s-au majorat cu 275 de milioane euro, până la 435 de milioane euro. 

De asemenea, BCE a informat că în 2016 câştigurile realizate din operaţiuni financiare s-au cifrat la 225 de milioane euro (faţă de 214 milioane euro în 2015) iar taxele percepute entităţilor supravegheate s-au ridicat la 382 de milioane euro (faţă de 277 de milioane euro în 2015). 

Simultan, s-au majorat însă şi cheltuielile totale cu personalul şi alte cheltuieli administrative ale BCE până la 467 de milioane euro (faţă de 441 de milioane euro în anul 2015) şi, respectiv, 487 de milioane euro (faţă de 423 de milioane euro) ca urmare a creşterii cheltuielilor aferente atribuţiilor de supraveghere ale BCE. 

Profitul net al BCE este repartizat băncilor centrale naţionale (BCN) din zona euro. Consiliul guvernatorilor a decis să efectueze o repartizare provizorie a profitului, în valoare de 966 de milioane euro, între BCN din zona euro la data de 31 ianuarie 2017. În şedinţa de miercuri, Consiliul guvernatorilor a decis să repartizeze profitul rămas, totalizând 227 de milioane euro, la 17 februarie 2017.

AGERPRES