Așadar, Klaus Iohannis a promulgat marţi, 12 decembrie, legea pentru modificarea şi completarea Ordonanţei Guvernului nr. 82/2001. Aceasta vizează stabilirea unor forme de sprijin financiar pentru unităţile de cult aparţinând cultelor religioase recunoscute din România.

Klaus Iohannis a promulgat legea

Actul normativ prevedere acordarea de mai multe posibilităţi pentru statul român și autorităţile administraţiei publice locale. Acestea vor putea să aloce fonduri pentru construirea şi repararea:

 • sediilor administrative ale protopopiatelor şi parohiilor;
 • cimitirelor;
 • sediilor unităţilor de învăţământ proprietate a cultelor recunoscute, care au alt profil decât cel teologic.

Banii vor fi acordați în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte.

„Se alocă de la bugetul de stat, în limita prevederilor bugetare, prin bugetul Secretariatului de Stat pentru Culte, fonduri pentru proiectarea, restaurarea şi conservarea lăcaşurilor de cult, care sunt monumente istorice, şi a bunurilor din patrimoniul cultural naţional mobil aparţinând cultelor religioase recunoscute în România, pentru completarea fondurilor proprii necesare fondurilor proprii necesare întreţinerii şi funcţionării unităţilor de cult cu venituri mici sau fără venituri şi aşezămintelor de asistenţă socială şi medicală acreditate şi licenţiale, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor şi colecţiilor muzeale deţinute ori pe care le administrează, pentru proiectarea, construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor, protopopiatelor sau ale centrelor de cult, a sediilor unităţilor de învăţământ proprietate a cultelor recunoscute, pentru construirea şi repararea lăcaşurilor de cult, pentru achiziţionarea de imobile necesare desfăşurării activităţii unităţilor de cult şi de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea, pentru construirea, amenajarea şi repararea clădirilor unităţilor de cult, având destinaţia de aşezăminte de asistenţă socială şi medicală aflate în proprietate sau în concesiune pe cel puţin 15 ani, pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea, pentru achiziţia de mijloace fixe potrivit listei de investiţii necesare dotării lăcaşurilor de cult, aşezămintele sociale şi medicale, instituţiilor media, muzeale ale cultelor religioase, precum şi pentru susţinerea unor acţiuni cu caracter intern şi internaţional realizate de cultele religioase din România”, este scris în legea promulgată de către şeful statului.

Se pot aloca fonduri pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult

De asemenea, legea arată că se pot aloca sume de bani pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse. Sumele respective se acordă de la bugetele locale și reprezintă un ajutor suplimentar pentru completarea fondurilor proprii. Sunt vizate:

 • unităţile de cult fără venituri sau cu venituri reduse ;
 • aşezămintele de asistenţă socială şi medicală;
 • bunurile care aparțin cultelor care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil;
 • muzeele cultural-religioase;
 • lăcașurile de cult;
 • cimitirele;
 • sediile unităţilor de învăţământ proprietate a cultelor recunoscute;
 • clădirile locuinţe de serviciu ale personalului clerical.

Acestea sunt câteva dintre locațiile vizate, potrivit decretului semnat de Klaus Iohannis.

„De la bugetele locale se pot aloca fonduri pentru completarea fondurilor proprii necesare pentru întreţinerea şi funcţionarea unităţilor de cult fără venituri sau cu venituri reduse şi a aşezămintelor de asistenţă socială şi medicală, pentru proiectarea, construirea ori repararea lăcaşurilor de cult şi pentru conservarea şi întreţinerea bunurilor aparţinând cultelor care fac parte din patrimoniul cultural naţional mobil, pentru amenajarea şi întreţinerea muzeelor cultural-religioase şi colecţiilor muzeale, pentru proiectarea, construirea şi repararea sediilor administrative ale eparhiilor, protopopiatelor, parohiilor sau ale centrelor de cult, a cimitirelor, a sediilor unităţilor de învăţământ proprietate a cultelor recunoscute, pentru proiectarea, construirea, amenajarea şi repararea clădirilor având destinaţia de locuinţe de serviciu ale personalului clerical, aşezămintelor de asistenţă socială şi medicală ale unităţilor de cult, pentru activităţile de asistenţă socială şi medicală susţinute de acestea, pentru achiziţia de mijloace fixe potrivit listei de investiţii necesare dotării lăcaşurilor de cult, aşezămintelor sociale şi celor medicale, instituţiilor medial, muzeale ale cultelor religioase, pentru realizarea de producţii audio-video despre activităţile cultelor religioase”, mai arată legea.

Trebuie menționat că respectarea destinaţiei fondurilor alocate este supusă controlului organelor abilitate prin lege. Simultan, pentru proiectele de importanţă deosebită, solicitarea sprijinului financiar trebuie însoţită de avizul conducerii cultului.