În perioada 15 mai – 21 iunie 2013, Bancpost a vândut o poliţă de asigurare cu componentă investiţională subscrisă de Eurolife ERB, care garanta cumpărătorilor un procent de 95% din capitalul investit, cu o perspectivă de randament de 10%. Potrivit reprezentanților băncii, în intervalul respectiv s-au vândut 2.800 de polițe de acest tip, care au generat prime brute subscrise în valoare de 7 milioane de euro.

"La maturitatea polițelor, pe 28 iunie 2014, performanța investițională a polițelor a fost una pozitivă și a adus clienților un randament de 10%, ca urmare a faptului că indicele bursier de referință de care depindea profitul produsului, Eurostoxx50, a fost pe plus. Randamentul de 10% este unul foarte bun comparativ cu dobânzile la produsele de economisire, de exemplu, mai ales că polița are și o importantă componentă de protecție", ne-au declarat cei de la Bancpost.

Bancpost derulează în prezent o nouă campanie de vânzări pentru acest produs, campanie care se va încheia pe 25 iulie. Anul acesta, perspectiva de randament pentru acest produs este de 8,3%. Polița este una mixtă, care îmbină avantajele unei componente de protecţie cu cele ale unui instrument investiţional, prezentând totodată garanţii pentru clienţi.

Polița este subscrisă de către Eurolife ERB Asigurări de Viață, companie de bancassurance membră a aceluiași grup financiar ca și Bancpost. Compania operează de 7 ani pe piața românească, iar anul trecut a intrat în top 10 al industriei de asigurări din România din punct de vedere al profitabilității, potrivit raportului anual al Autorității de Supraveghere Financiară (ASF). În ceea ce privește primele brute subscrise, Eurolife ERB Asigurări de Viață este al nouălea jucător pe piața asigurărilor de viaţă, conform Media XPRIMM.

Contractul de asigurare are o durată de un an. Suma asigurată pentru componenta de protecţie a poliţei de asigurare unit-linked este egală cu prima de asigurare achitată de către client, în limita a 20.000 de lei. Prima de asigurare minimă pentru această poliță este de 5.000 de lei.

Produsul se adresează clienţilor cu vârste cuprinse între 18 și 75 de ani. Componenta de protecţie a asigurării de viaţă oferă acoperire pentru cazurile de deces în urma unor accidente. Nu se solicită evaluare medicală înainte de încheierea poliței.

În caz de deces din accident, se plătește ca despăgubire suma asigurată, la care se adaugă suma acumulată în contul de investiţii ataşat poliţei. În caz de deces din alte cauze decât accidentele, beneficiul constă doar în suma acumulată în contul de investiţii. 

Componenta investiţională a produsului unit-linked al Bancpost constă în plasarea primei de asigurare plătite de clienţi într-un fond care urmăreşte evoluţia indicelui bursier european Eurostoxx 50. În componenţa indicelui intră un număr de 50 de companii, din domenii de activitate diferite, din urmatoarele ţări europene: Franţa, Germania, Spania, Italia, Olanda, Belgia, Irlanda. Performanţa produsului se calculează după un an de contract, respectiv la maturitate, pe baza evoluţiei indicelui Eurostoxx 50.

La maturitatea poliței, dacă valoarea indicelui este mai mare sau egală cu 5% faţă de cea de la debutul contractului, clientul obține profit de 8,3%, mai precis suma netă investită plus un randament de 8,3%. În situaţia în care evoluţia indicelui este cuprinsă între 0% şi 5% faţă de valoarea iniţială, clientului i se va returna 100% din prima netă investită. Dacă evoluţia bursieră este nefavorabilă, iar valoarea indicelui este mai mică decât la debutul contractului, asigurătorul va plăti 95% din prima netă investită. Capitalul investit reprezintă suma plătită de client, din care se scade costul asigurării.

Costul asigurării este de 1,25% din suma plătită de client. Taxa de răscumpărare, după primele şase luni de valabilitate a poliţei, este de 4% din valoarea contului la momentul rezilierii. Beneficiile produselor de asigurare nu sunt supuse impozitului pe venit de 16%, ceea ce reprezintă un avantaj faţă de depozitele bancare la termen sau față de fondurile mutuale.