Unii dintre absolvenții de liceu cu profil real susțin astăzi examenul la Chimie. Calendarul examenului de Bacalaureat 2020 prevede că proba la alegere a profilului începe la ora 9:00, iar candidații au la dispoziție 3 ore pentru a rezolva subiectele. Liceenii nu vor avea la examenele de astăzi subiecte din materia de pe semestrul al II-lea din clasa a XII-a, aceasta fiind eliminată din programa de Bacalaureat din cauza închiderii tuturor școlilor în pandemia COVID-19.

Pe lângă Chimie, elevii de la profilul real din filiera teoretică își mai puteau alege Fizică, Biologie sau Informatică, anunță edu.ro.

Subiectele vor fi publicate AICI, conform edupedu.ro.

BAC 2020! Ce le-a picat elevilor la Chimie, conform edu.ro

Pentru rezolvarea subiectelor de Bacalaureat, elevii au voie să folosească numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru executarea schemelor şi a desenelor vor utiliza numai creion negru. La examene, hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen.

Peste 155.000 de candidați s-au înscris la această sesiune de BAC 2020, a anunțat Ministerul Educației. Dintre aceștia, aproximativ 123.800 sunt candidați din promoția curentă și 31.800 sunt candidați din promoțiile anterioare. Numărul înscrișilor este cu aproximativ 20.000 de mai mare decât anul trecut. Rămâne de văzut câți se vor prezenta la examene, având în vedere că Evaluarea Națională a înregistrat cifre record de absenți.

În Capitală, susțin probele examenului de Bacalaureat peste 17.000 de candidați.

BAC 2020! Ce le-a picat elevilor la Chimie, conform edu.ro

Examenele încep la ora 9:00, accesul elevilor în săli fiind permis până la ora 8:30, conform edu.ro. “Reamintim că, în acord cu prevederile legale în vigoare, în sălile de clasă trebuie asigurate următoarele măsuri de prevenire și protecție:

la intrarea în unitatea de învățământ a personalului didactic, didactic auxiliar, nedidactic și a elevilor va fi măsurată temperatura (care nu va trebui să depășească 37,3 grade Celsius) de cadrul medical care va asigura asistența medicală pe întreaga durată de desfășurare a activității;

vor fi asigurate materiale și echipamente de protecție (covorașe dezinfectante, măști de protecție, substanțe dezinfectante pentru mâini etc);

BAC 2020! Ce le-a picat elevilor la Chimie, conform edu.ro

se realizează curățenia și dezinfectarea pardoselilor, a obiectivelor din sala de curs (pupitre, mese, scaune), clanța ușii, mânerul de la geamuri, pervazul ferestrei, prin ștergere cu apă și detergent, apoi cu substanțe biocide;
în toate spațiile în care se vor desfășura activități cu elevii vor fi afișate mesaje de informare cu privire la normele igienico-sanitare și de prevenire a infectării cu SARS-Cov 2;

intrările/ieșirile, precum și sensul de deplasare pe coridoare către sălile de clasă și spre alte încăperi sunt stabilite de unitatea de învățământ, semnalizate corespunzător și dezinfectate în mod regulat;

existența, în regim permanent, de săpun, prosoape de hârtie, dispensere cu dezinfectant pentru mâini, care vor fi reîncărcate ori de câte ori este necesar;

în sălile de clasă activitățile/examenele se vor desfășura prin stabilirea locurilor astfel încât să existe o distanță între elevi/candidați, pe rânduri și între rânduri, de 2 m unul față de celălalt;

BAC 2020! Ce le-a picat elevilor la Chimie, conform edu.ro

pupitrele/băncile vor fi individualizate/prestabilite și, de asemenea, se va asigura reprezentarea grafică a situării acestora la intrarea în sală (oglinda sălii), astfel încât să se asigure cunoașterea și intrarea/localizarea, fără a parcurge toată suprafața sălii; personalul didactic/asistenții care asigură supravegherea vor dirija candidatul direct către locul destinat”, precizează Ministerul Educației.

Timpul destinat elaborării unei lucrări scrise este de trei ore, din momentul în care s-a încheiat distribuirea subiectelor fiecărui elev. Toate sălile de examen au în dotare camere funcționale de supraveghere video și audio.

Afişarea primelor rezultate, în centrele de examen şi pe site-ul bacalaureat.edu.ro, este prevăzută pentru data de 30 iunie, până în ora 12.00. Se va face cu anonimizarea numelui şi a prenumelui candidatului.

BAC 2020! Ce le-a picat elevilor la Chimie, conform edu.ro