Au obligaţia să efectueze aceste plăţi anticipate contribuabilii persoane fizice organizaţi ca întreprinderi individuale, întreprinderi familiale, persoane fizice autorizate, care realizează venituri din activităţi independente (comerciale, prestări servicii), precum şi din profesii libere şi cei care realizează venituri din cedarea folosinţei bunurilor, indiferent dacă sunt impuşi în sistem real sau pe bază de norme de venit.

Aceşti contribuabili trebuie să plătească impozitul pe venit la unitatea fiscală în raza căreia au domiciliul.

De asemenea, contribuabilii care desfăşoară activităţi independente sau profesii libere vor plăti la unitatea fiscală contribuţia de asigurări sociale (CAS-ul) de 31,3% şi contribuţia de asigurări sociale de sănătate (CASS-ul) de 5,5%, reprezentând plăţile anticipate aferente trimestrului III.

Începând cu anul 2012, plăţile anticipate se efectuează în patru rate egale, până la data de 25 inclusiv a ultimei luni din fiecare trimestru, cu excepţia veniturilor din activităţi agricole, pentru care plăţile anticipate se efectuează în două rate egale – 50% din impozit până la data de 25 septembrie inclusiv şi 50% din impozit până la data de 25 noiembrie inclusiv.

Cei care realizează venituri din activităţi agricole impuse în sistem real sau la norma de venit din cultivarea şi valorificarea florilor, legumelor şi zarzavaturilor în sere şi în solarii, din exploatarea pepinierelor viticole şi pomicole şi altele asemenea, cu excepţia veniturilor obţinute din arendare, au obligaţia să plătească până la data de 25 septembrie, 50% din impozitul pe venit aferent anului 2012.