Avocaţii omului de afaceri Nelu Iordache susţin că Guvernul Ponta îşi foloseşte 'locotenenţii' de la Corpul de control al premierului pentru a lovi, inclusiv mediatic, în persoane fizice sau juridice care desfăşoară activităţi legale, aceştia susţinând că societatea Romstrade a depus o ofertă legală în legătură cu obiectivul de investiţii 'Transalpina'.

Reprezentanţii lui Nelu Iordache au transmis joi un punct de vedere în legătură cu sesizarea trimisă la DNA de Corpul de control al prim-ministrului, în care sunt reclamate nereguli în atribuirea contractului de Compania de Drumuri către Romstrade, firmă deţinută de Nelu Iordache, contract care avea ca obiectiv modernizarea DN 67C Bengeşti – Sebeş (Transalpina).

Avocaţii susţin că Romstrade a depus ofertă în conformitate cu cerinţele şi imperativele legale de la acea dată, iar evaluarea ofertei s-a făcut de către reprezentanţii autorităţii contractante.

'Este regretabil faptul că persoanele din cadrul Corpului de control al prim-ministrului care au întocmit Raportul de control au înţeles să exprime (inclusiv public) puncte de vedere neconforme cu realitatea faptică. Este regretabil faptul că instituţiile statului sunt folosite de către politicieni în declanşarea unor investigaţii şi încadrarea lor în sfera penală. Este regretabil că, în loc să realizeze o guvernare eficientă pentru România, Guvernul Ponta îşi foloseşte 'locotenenţii' din cadrul Corpului de control pentru a lovi (inclusiv mediatic) în persoane fizice sau juridice care au desfăşurat activităţi comerciale în conformitate cu legea', declară avocaţii lui Nelu Iordache.
Aceştia mai arată că Nelu Iordache 'îşi exprimă speranţa că mass-media va manifesta reţinere în a considera valabil doar punctul de vedere al Corpului de control al prim-ministrului şi că va evita implicarea în dispute politicianiste ori în 'reglări de influenţă' din cadrul Cabinetului'.

În sesizarea trimisă pe 28 mai la DNA, Corpul de control al prim-ministrului arată că, în ianuarie 2008, directorul general adjunct al CNADNR, Cristian Duică, a solicitat Direcţiei achiziţii publice iniţierea procedurii de atribuire a unui contract de achiziţie publică, finanţat în sistem 'credit-furnizor', având ca obiect lucrări de modernizare a drumului naţional 'Transalpina', cu toate că obiectivul de investiţii nu era cuprins în Programul achiziţiilor publice pe anul 2008 şi nu erau identificate sursele de finanţare.

'Direcţia achiziţii publice nu a dat curs acestei solicitări întrucât aceasta s-a realizat fără întocmirea documentelor de fundamentare obligatorii pentru iniţierea procedurii de atribuire a contractului de achiziţie publică', se arată în document.

Ca urmare a dispoziţiilor conducerii CNADNR, procedura de atribuire a contractului de achiziţie publică pentru proiectarea şi execuţia obiectivului de investiţii 'Transalpina' a fost derulată de Direcţia regională de drumuri şi poduri (DRDP) Craiova.

'În Nota justificativă privind stabilirea criteriilor de atribuire, înregistrată cu nr. 8249/24.04.2008, s-a consemnat faptul că drumul naţional 'Transalpina' este un drum cu 'trafic ridicat', deşi, în urma ultimului recensământ de trafic realizat de CNADNR în anul 2005, acesta a fost încadrat ca drum naţional secundar, cu o intensitate a traficului redusă', susţine Guvernul.

Valoarea estimată a contractului de achiziţie publică a fost determinată la suma de 883.311.540,34 lei, fără TVA (echivalentul sumei de 247.856.653,11 euro, fără TVA la data de 22.04.2008) din care valoarea pentru construcţii şi montaj a fost de 859.605.821,88 lei, fără TVA. Aceste valori nu prevedeau sume aferente costurilor de finanţare.

Comisia de evaluare a ofertelor a desemnat câştigătoare oferta prezentată de către societatea Romstrade, în valoare totală de 1.231.210.293,41 lei, fără TVA (echivalentul a 345.476.820,64 euro, fără TVA, la data de 22.04.2008), din care 38,36% au reprezentat costul 'creditului-furnizor', care a avut valoarea de 472.287.066,13 lei, respectiv de 132.523.448,60 euro.

Potrivit raportului Corpului de control, Romstrade a constituit garanţia de bună execuţie pentru lucrările executate la 'Transalpina' prin poliţe privind asigurarea de garanţie de bună execuţie, pentru o parte dintre acestea fiind emise şi scrisori de garanţie de bună execuţie.

'Toate poliţele privind asigurarea de garanţie de bună execuţie şi scrisorile de garanţie de bună execuţie au fost emise în beneficiul CNADNR de Societatea de Asigurare – Reasigurare Astra, în perioada 06.07.2011 -02.08.2012', se mai arată în raportul Guvernului.

Reprezentantul societăţii Romstrade împreună cu reprezentanţii Astra au încheiat poliţele privind asigurarea de garanţie de bună execuţie consemnând în cuprinsul acestora şi în Condiţiile generale de asigurare, anexate la acestea, faptul că 'prima de asigurare se achită integral şi anticipat (…)', creând, astfel, convingerea reprezentanţilor CNADNR, semnatari ai poliţelor, ca reprezentanţi ai beneficiarului, că asiguratul a îndeplinit obligaţia achitării primei de asigurare şi că aceste poliţe sunt valabile.

'Având în vedere că, în urma desfăşurării acţiunii de control, au rezultat indicii privind implicarea reprezentanţilor CNADNR, a reprezentanţilor societăţii Romstrade şi a reprezentanţilor Astra, în acte şi operaţiuni care pot întruni elementele constitutive ale unor posibile fapte de natură penală, Corpul de control al prim-ministrului, ca organ cu atribuţii de control, va sesiza organele de urmărire penală, respectiv Direcţia Naţională Anticorupţie, urmând ca organul de urmărire penală sau, după caz, instanţa de judecată să hotărască asupra existenţei sau inexistenţei infracţiunilor şi asupra vinovăţiei', se mai precizează în raportul Corpului de control. AGERPRES