După analizarea cererilor de chemare în judecată, s-a observat că sunt două lucruri care îi interesează pe clienții băncilor: respectarea de către bancă a nivelului de dobândă stabilit în convenția de credit, având în vedere că în convenție se arată că este fixă, și înlăturarea clauzelor abuzive existente în convenția de credit.
Cum se apară băncile împotriva acestor cereri?
În condițiile speciale ale convenției contractuale se prevede că „banca își rezervă dreptul de a revizui rata dobânzii curente în cazul intervenirii unor schimbări semnificative pe piața monetară, comunicând împrumutatului noua rată a dobânzii. Rata dobânzii astfel modificată se va aplica de la data comunicării”.
Problema este că motivul invocat de către bancă pentru revizuirea ratei dobânzii, și anume „intervenirea unor schimbări semnificative pe piața monetară”, nu este definit concret în cadrul contractului, iar părțile intrepretează această expresie în funcție de propriul beneficiu.
„Aceasta clauză pune problema sub aspectul echilibrului contractual, în sensul că oferă Băncii dreptul de a revizui rata dobânzii curente, fără ca noua rată să fie negociată cu clientul, acesta trebuind doar să fie înștiințat. Conform articolului 1 lit. a) din Anexa Legii 193/2000, în principiu, o clauză care dă dreptul furnizorului de servicii financiare de a modifica rata dobânzii în mod unilateral nu este abuzivă, cu condiția ca acest lucru să se faca în baza unui motiv întemeiat, prevazut și în contract și, totodată, cu condiția informării grabnice a clientului, care să aibă, de asemenea, libertatea de a rezilia imediat contractul”, menționează avocatul Marius Colțuc.
În ceea ce privește înlăturarea clauzelor abuzive se regăsesc, pe lângă clauza cu privire la posibilitatea băncii de revizuire a dobânzii, încă două comisioane care încalcă drepturile clienților: comisionul de risc și comisionul de rezervă. Băncile se apără spunând că aceste comisoane reprezintă modalitatea de a obține profit, comisionul de rezervă fiind introdus sub scuza că ar fi perceput de către BNR, iar comisionul de risc cu scopul de a asigura banca împotriva riscului dat de portofoliul său de credite neperformante.   
Care a fost atitudinea instanțelor față de cererile în cauză?
De cele mai multe ori instanțele au soluționat în mod favorabil cererile clienților, reținând caracterul ilegal și abuziv al clauzelor din convenția de credit a părților. Reprezentanții casei de avocatură ne informează ca instanța arată ca o clauză este abuzivă dacă nu este negociată cu consumatorul și dacă, în același timp, prin ea însăși sau împreună cu altele clauza creează în detrimentul consumatorului și contrar bunei credințe un dezechilibru între drepturi și obligații.
Ce șanse reale au cei care se luptă cu băncile în 2011? Au fost câștigate procese?
„Este clar că procese împotriva băncilor au fost câștigate. În ceea ce privește șansele de câștig în 2011, acestea sunt reale, confirmate de către instanțe prin hotărârile date în cele mai multe cauze. Șanse mai mari de câștig au însă clienții care au ales să meargă în instanță individual”, susțin reprezentanții Casei de avocatură Colțuc.
În ceea ce privește problemele pe care clienții le au cu plata ratelor și executarea silită de către bancă, avocații Casei de avocatură Colțuc i-au îndemnat pe clienții băncilor să nu încalce obligația de a-și plăti ratele, deoarece acest lucru nu le va fi favorabil pe viitor. Dacă se află în imposibilitatea de a achita ratele, există câteva modalități prin care își pot îndeplini obligația asumată: reeșalonarea ratelor (în acest caz ar trebui să se aiba în vedere o revenire din punct de vedere financiar pe viitor), vinderea bunului achiziționat pentru achitarea împrumutului, renegocierea contractului.
În general, bancherii sunt interesați să-și recupereze banii prin rate și nu prin vânzarea creanțelor către recuperatori sau executare silită. În ultimele două scenarii banca se vede nevoită să investească timp și resurse pentru valorificarea bunurilor sechestrate, pierzând astfel din dobânzile și comisioanele creditului respectiv. În plus, există posibilitatea ca prețul de vânzare să nu acopere nici măcar datoria ramasă.
Reprezentanții casei de avocatură Colțuc afirmă că „de reținut din această experiență neplacută cu băncile este faptul că, ori de câte ori există un contract de semnat, este bine să îl citiți cu atenție, iar dacă ceva vi se pare în neregulă, să discutați cu persoane în masură să vă ofere clarificările de care aveți nevoie pentru a continua demersurile”.
Este important ca relația cu instituția bancară să fie echilibrată din punct de vedere contractual.
„De asemenea, dacă doriți să începeți un proces împotriva unei bănci este bine să porniți individual, deoarece, chiar dacă speța în general este asemănătoare cu a celorlalți clienți nemultumiti, fiecare caz și contract este specific”, continuă aceștia.