Angajații care muncesc în zilele de sarbatoare legală sunt compensați în condițiile art. 142 din Codul Muncii. Celor care lucrează în zilele de sarbatoare legală li se asigură compensarea cu timp liber corespunzator în urmatoarele 30 de zile. În cazul în care, din motive justificate, nu se acorda zile libere, salariații beneficiază, pentru munca prestata în zilele de sarbatoare legală, de un spor la salariul de baza ce nu poate fi mai mic de 100% din salariul de bază corespunzator muncii prestate în programul normal de lucru.

Totuși, aceste prevederi nu se aplică în locurile de muncă în care activitatea nu poate fi întreruptă datorită caracterului procesului de producţie sau specificului activităţii.

Însa ziua de 1 decembrie este nu numai zi de sarbatoare legală ci si zi de repaus saptamanal.

Astfel, potrivit art. 137 alin. (1) din Codul muncii , republicat, repausul săptamanal se acorda în doua zile consecutive, de regula sâmbata și duminica.

Alin. (2) din același articol stabilește ca în cazul în care repausul în zilele de sambata si duminica ar prejudicia interesul public sau desfășurarea normală a activității, repausul săptămânal poate fi acordat și în alte zile stabilite prin contractul colectiv de munca aplicabil sau prin regulamentul intern.

În cazul în care angajatorul nu poate acorda repausul săptâmanal în zilele de sâmbăta și duminica atunci, potrivit dispozițiilor art. 137 alin. (3) din Codul muncii , republicat, salariații vor beneficia de un spor la salariu stabilit prin contractul colectiv de munca sau, după caz, prin contractul individual de muncă.

Atenție! Nerespectarea zilelor libere legale se sancţionează de către Inspecţia Muncii cu amenzi cuprinse între 5.000 şi 10.000 lei!