“Având în vedere scăderea de aproximativ 12% înregistrată la sfârşitul primului
semestru pentru asigurările de proprietăţi, diminuarea afacerilor este evidentă. Clienţii au reziliat sau nu au mai reînnoit poliţele de asigurare ca urmare a problemelor financiare pe de o parte, iar pe de altă parte poliţele încheiate şi-au diminuat sumele asigurate şi implicit primele de asigurare”, consideră directorul asigurari generale Grawe România, Cristian Voicu.
Potrivit acestuia, dacă pe perioada celui de-al doilea trimestru se va consemna o stagnare a acestei descreşteri, este posibil ca pe parcursul anului viitor să se înregistreze o uşoară revenire a segmentului de piaţă. 
“Pe segmentul asigurărilor de proprietăţi preţurile sunt strâns legate de costurile cu reasigurarea, iar ajustarea acestor costuri nu se întrevede. Totuşi asigurătorii vor găsi resurse de a promova produsele lor prin oferirea de acoperiri suplimentare chiar dacă nu vor ajusta primele de asigurare”, a mai spus Voicu.
Grawe România este şi acţionar al PAID, Pool-ul de Asigurare Împotriva Dezastrelor Naturale, iar prin această calitate are posibilitatea de a încheia asigurări obligatorii pentru locuinţe.
“Asigurările de proprietăţi sunt produse nou introduse în portofoliul Grawe România. Am dezvoltat produse de asigurare a locuinţelor şi produse de asigurare a micilor afaceri (…) Creşterea faţă de primele 9 luni ale anului trecut este de aproximativ 500%, dar nu este relevantă, având în vedere stadiul incipient de dezvoltare al acestor asigurări în cadrul companiei”, a adăugat directorul asigurari generale Grawe România.
Ponderea primelor de asigurare subscrise de persoanele fizice este de 92%, iar persoanele juridice au subscris doar 8%. “Atenţia este concentrată către clienţii persoane fizice, dar nu vom neglija nici clienţii persoane juridice, pentru care am introdus recent un produs specializat”, a mai declarat Cristian Voicu.
 
Pe perioada primelor trei luni ale anului viitor Grawe România va acorda o atenţie deosebită vânzărilor pentru produsele de asigurare facultativă a locuinţelor, vrând să profite de oportunitatea oferită de obligativitatea încheierilor asigurărilor obligatorii pentru locuinţe.
"Cosmin Zaharia, redactor Strategic Insurance Broker".