Mai exact, este vorba de bani pe care administratorul FP ar trebui să îi primească suplimentar în urma distribuirii către acționari a unor beneficii suplimentare (obținute după acțiuni precum răscumpărarea de titluri FP). CNVM a respins însă actul adițional, fapt ciudat în condițiile în care acționarii FP l-au aprobat, acum un an, cu largă majoritate, iar Fondul este în proporție de aproape 100% privat. În orice caz, sarcina de a se lupta în instanță cu FP revine acum ASF. Redăm în continuare comunicatul Franklin Templeton:
„Administratorul Fondului doreşte să informeze acţionarii că în data de 27 mai 2013 Fondul a demarat o acțiune în justiție împotriva Autorității de Supraveghere Financiară („ASF”), în calitate de succesor al CNVM, în vederea obținerii avizării Actului Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor. Dosarul a fost înregistrat pe rolul Curții de Apel București sub nr. 3819/2/2013.
Reiterând, Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor a fost propus de un acționar semnificativ al Fondului și aprobat de către acționarii Fondului cu o majoritate covârșitoare în adunarea generală a acționarilor din data de 4 aprilie 2012. Actul adițional se referă la acordarea unor onorarii suplimentare Administratorului Fondului  pentru orice distribuiri speciale primite de către acționarii Fondului.
Important, argumentele juridice ridică o întrebare fundamentală pentru Fond și acționarii săi, respectiv în ce temei poate autoritatea de supraveghere în mod legitim să refuze avizarea hotărârilor acționarilor Fondului, și astfel să le blocheze.
Legislația aplicabilă Fondului impune ca hotărârile acționarilor privind modificarea Actului Constitutiv și a Contractului de  Administrare a Investițiilor să fie prezentate CNVM înainte de înregistrarea acestora la Registrul Comerțului, iar în aprilie 2012, Fondul a prezentat CNVM Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor, astfel cum a fost aprobat de acționari.
În 22 Ianuarie 2013 CNVM a emis Decizia nr. 48 prin care a anunțat că CNVM nu a avizat Actul Adițional nr. 2 la Contractul de Administrare a Investițiilor.
Fondul a formulat o plângere prealabilă împotriva acestei decizii, înregistrată la CNVM în data de 21 februarie 2013, prezentand argumente clare, cu consultarea avocaților externi, de ce argumentația CNVM care a stat la baza neavizării hotărârii nu este fundamentată din punct de vedere juridic. Plângerea prealabilă formulată de Fond a fost respinsă prin Decizia CNVM nr. 374/25 aprilie 2013.
Introducerea acțiunii împotriva ASF a  reprezentat o formalitate juridică necesară, în calitatea sa de succesor al CNVM, dar Administratorul Fondului speră în mod sincer să construiască un dialog cu noua ASF care va ajunge la o soluție favorabilă în această problemă, fără a mai fi necesară intervenția instanței. Demararea acestei acțiuni la acest moment a fost necesară pentru a evita riscul prescrierii dreptului la acțiune al Fondului, în cazul în care o astfel de soluție nu poate fi găsită.
Administratorul Fondului dorește să își exprime pe această cale, angajamentul creării unui dialog constructiv cu autoritățile și a asigurării respectării drepturilor acționarilor Fondului.”