Asesoft International a fost înfiinţată în 1997, ca o companie cu capital privat integral românesc. Compania oferă soluţii de eLearning, eAdministration, Business Intelligence, eHealth, eGovernment and Environment, eCustoms şi eBusiness, pentru piaţa naţională, adresându-se în special companiilor mari și entităţilor administrative publice.

Până la data de 14 februarie 2011, Asesoft International l-a avut ca acţionar majoritar pe Ghiţă Sebastian Aurelian, pentru ca, după această dată, să-şi cesioneze părţile sociale către Minasee Holdings LTD Cipru, companie de tip offshore deţinută 100% de Ghiţă Sebastian Aurelian, potrivit DNA.

Compania a avut anul trecut afaceri de peste 25 milioane de euro şi pierderi de aproape 500.000 de euro. Numărul mediu de angajaţi este de 80 de persoane, conform datelor de la Ministerul de Finanţe.

Compania care a cerut insolvenţa Asesoft International este SC Transas Marine International Ab din Suedia.

Soluţia Tribunalului Prahova

Solutia pe scurt: Respinge contestaţia debitoarei. Admite cererea creditoarei. În temeiul art. 70 din Legea nr.85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă. Dispune deschiderea procedurii generale a insolvenţei faţă de debitoarea SC ASESOFT INTERNATIONAL SA. Desemnează administrator judiciar provizoriu pe IONESCU ŞI SAVA IPURL, care va îndeplini atribuţiile prevăzute de art. 58 din lege, cu o remuneraţie provizorie de 2.000 lei. Dispune administratorului judiciar să efectueze notificarea deschiderii procedurii tuturor creditorilor, debitorului şi Oficiului Registrului Comerţului pentru efectuarea menţiunii şi prin publicare în Buletinul Procedurilor de Insolvenţă şi într-un ziar de largă circulaţie, conform art.99 din lege. Fixează termenul pentru depunerea de către administratorul judiciar a raportului prin care să propună fie intrarea în procedura simplificată, fie continuarea perioadei de observaţie din procedura generală, conform art.92 alin.1 din lege, la 23.11.2015 şi pentru depunerea raportului asupra cauzelor şi împrejurărilor care au duc la apariţia insolvenţei debitorului, cu menţionarea persoanelor cărora le-ar fi imputabilă, conform art.97 alin.1 din lege, la 14.12.2015. În temeiul dispoziţiilor art.100 din lege fixează următoarele termene: b) termenul-limită pentru înregistrarea cererii de admitere a creanţelor asupra averii debitorului, la 17.12.2015; c) termenul de verificare a creanţelor, de întocmire şi publicare în BPI a tabelului preliminar de creanţe, la 05.01.2016; d) termenul de definitivare a tabelului creanţelor, la 29.01.2016; e) 11.01.2016 data primei şedinţe a adunării creditorilor, ora şi locul urmând a fi stabilită de administratorul judiciar desemnat. În temeiul dispoziţiilor art.74 din lege, obligă debitorul să depună la dosarul cauzei actele şi informaţiile prevăzute de art.67 alin.1 din lege, până la data de 12.11.2015. În temeiul dispoziţiilor art.39 alin.3 din lege, dispune deschiderea de către administratorul judiciar a unui cont bancar la o unitate bancară din care vor fi suportate cheltuielile aferente procedurii. Pune în vedere administratorului judiciar să comunice prezenta sentinţă tuturor instanţelor în a căror circumscripţie îşi are sediul debitorul, precum şi băncilor la care acesta are deschise conturi bancare, în vederea suspendării tuturor acţiunilor judiciare sau extrajudiciare pentru realizarea creanţelor împotriva debitorului sau a bunurilor acestuia. Dispune restituirea către creditoarea TRANSAS MARINE INTERNATIONAL AB a cauţiunii în cuantum de 40.000 lei consemnată la CEC BANK prin recipisa de consemnare nr.4012731/1 din data de 26.05.2015. Fixează termen de judecată la 28.01.2016, ora 9. Cu apel în 7 zile de la comunicare care se va depune la Tribunalul Prahova. Pronunţată în şedinţă publică, astăzi 03.11.2015.