Astfel, MDRT anunţă că lansează procedura de achiziţie de publicitate pe canale internaţionale de televiziune, cu un buget maxim de 4 milioane euro, fără TVA, acţiune cofinanţată în cadrul Programului Operaţional Regional 2007-2013, Axa 5, operaţiunea „Crearea unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică prin definirea şi promovarea brandului turistic naţional”.
Obiectivul general al campaniei este promovarea brandului turistic naţional  pe canalele internaţionale de televiziune în scopul creării unei imagini pozitive a României ca destinaţie turistică, a creşterii gradului de cunoaştere a ţării pe plan internaţional şi a creşterii numărului de turişti proveniţi în special de pe principalele pieţe prioritare identificate în Master Planul pentru Dezvoltarea Turismului Naţional 2007 – 2026. 
Vor fi difuzate spoturi de 30 secunde şi de 20 de secunde în proporţie egală (50 % spoturi de 30 de secunde şi 50 % spoturi de 20 de secunde). Ofertantul  va asigura distribuţia echilibrată a spoturilor pe durata unei campanii de 12 luni iar numărul difuzărilor va fi distribuit în mod egal pe zile. MDRT doreşte ca cel puţin 60% din spoturile difuzate pe fiecare din cele trei posturi să fie difuzate la ore de maximă audienţă corespunzătoare fiecărei regiuni geografice acoperite de fiecare dintre acestea.
Posturile de televiziune vizate sunt primele trei posturi de televiziune internaţionale în funcţie de audienţa în rândul persoanelor care călătoresc (în interes de afaceri şi de plăcere, minim 6 călătorii pe an) conform datelor furnizate de European Media and Marketing Survey (EMS) pentru anul 2010.
Criteriul de atribuire a contractului este oferta cea mai avatajoasă din punct de vedere economic în condiţiile celui mai mic cost pe punctul de audienţă, conform media planului oferit. Durata contractului este de 12 luni de la data atribuirii acestuia.
Detaliile cu privire la achiziţie sunt disponibile în Sistemul Electronic de Achiziţii Publice, pe site-ul www.e-licitatie.ro .