Tinerii solicită fonduri nerambursabile pentru înfiinţarea sau modernizarea exploatațiilor vegetale, zootehnice sau a celor mixte, a stupinelor. Astfel, prin aceste investiţii, se obţin creşterea veniturilor cât şi îmbunătăţirea performanţelor în respectivele exploataţii. Proiectele depuse în sesiunea noiembrie 2011 – ianuarie 2012, care au fost evaluate ca neîndeplinind toate criteriile de eligibilitate (neeligibile) sunt în număr de 587 având o valoare de 20,5 milioane de euro. Din cei 3.865 de solicitanţi de fonduri nerambursabile, 481 şi-au retras cererile de finanţare pentru această măsură de investiţii.

Fondurile nerambursabile disponibile pentru această sesiune de primire a proiectelor pentru Măsura 112 au fost de 50 milioane euro. Astfel, din totalul de 2.797 de proiecte eligibile în valoare de 99 milioane euro, vor fi selectate doar cele cu punctaj mare, astfel încât acestea să se încadreze în suma disponibilă de 50 milioane euro.
Sprijinul pentru instalarea tinerilor fermieri este de 12.000 euro pentru o exploataţie agricolă cu dimensiune minimă de 6 UDE. În cazul extinderii exploataţiei agricole, sprijinul pentru instalarea fermierului poate creşte cu 2.000 Euro/1 UDE , dar nu va putea depăşi 40.000 euro/exploataţie. Pentru instalarea tinerilor fermieri, principiul finanţării nerambursabile este acela al acordării unei prime de instalare. Sprijinul de instalare va fi acordat în două tranşe de plată. Prima tranşă, într-un procent de 60% din valoarea sprijinului pentru instalare, iar cea de a doua tranşă va fi de 40% din totalul sprijinului.