Din numărul total de firme înfiinţate de studenţi, până la finele lunii februarie, erau în funcţiune 12.673 de firme.

Pe primul loc ca număr de firme care beneficiază de facilităţi oferite studenţilor se află judeţul Cluj, cu 1.653 firme, urmat de Bucureşti – 1.456, Iaşi – 922, Maramureş – 920 şi Dolj – 879.

Oficiul Naţional al Registrului Comerţului este o instituţie publică, cu personalitate juridică, organizată în subordinea Ministerului Justiţiei, finanţată integral de la bugetul de stat, a cărei activitate este reglementată de prevederile Legii nr. 26/1990 privind registrul comerţului, republicată cu modificările şi completările ulterioare.

Instituţia are funcţiile de ţinere a registrului comerţului, de eliberare de înscrisuri şi de informare, de arhivare a înscrisurilor în baza cărora se efectuează înregistrările în registrul comerţului, de asistenţă pentru persoanele fizice şi juridice supuse înregistrării în registrul comerţului, de editare şi publicare a Buletinului procedurilor de insolvenţă.AGERPRES