Potrivit datelor publicate pe site-ul APDRP, în perioada menţionată, se deschide a şaptea sesiune pentru depunerea proiectelor finanţate din bani europeni care se încadrează în măsura 313 ‘Încurajarea activităţilor turistice’ din cadrul Programului Naţional de Dezvoltare Rurală 2007 – 2013.

Potrivit Ghidului solicitantului, în cazul pensiunilor agroturistice, procentul public nerambursabil este de 85% din totalul cheltuielilor eligibile, plafonul maxim al finanţării unui proiect fiind de 100.000 euro. Tot de un procent public nerambursabil de 85% din totalul cheltuielilor eligibile beneficiază şi proiectele de investiţii ce vizează activităţile recreaţionale într-o limită maximă de finanţare de 200.000 euro. În ceea ce priveşte cheltuielile de promovare aferente dezvoltării şi marketingului serviciilor turistice rurale, costurile eligibile trebuie să se încadreze în limita a 10.000 euro, iar în vederea creării de site-uri web, în limita a 5.500 euro.

APDRP precizează că în cazul pensiunilor agroturistice (construcţie nouă) solicitantul trebuie să aibă domiciliul, în momentul cererii sprijinului financiar, în locul unde realizează investiţia respectivă, iar la momentul finalizării, beneficiarul trebuie să domicilieze permanent în acel loc în care s-a înfiinţat pensiunea agroturistică, fie în aceeaşi clădire, fie în clădire independentă. O investiţie într-o pensiune agroturistică poate îmbina activităţile agricole cu serviciile turistice în interiorul unei gospodarii agricole sau ferme, astfel încât să aducă venituri suplimentare.

Potrivit APDRP, pentru dezvoltarea activităţilor turistice sunt disponibile din fonduri publice, până în 2013, fonduri nerambursabile în valoare de 544,222 milioane de euro, din care 9,5 milioane euro reprezintă alocarea financiară aferentă schemei de garantare pentru IMM-uri. Contribuţia Guvernului României este de 20%, iar cea a Uniunii Europene de 80%. APDRP precizează că fondurile nerambursabile se pot epuiza înainte de 2013, având în vedere ca exista un interes foarte mare pentru acest tip de investiţii.  Încurajarea activităţilor turistice are ca obiectiv general dezvoltarea activităţilor turistice în zonele rurale pentru creşterea numărului de locuri de muncă şi a veniturilor alternative, precum şi pentru creşterea atractivităţii spaţiului rural.

Obiectivele specifice măsurii 313 vizează crearea şi menţinerea locurilor de muncă prin activităţi de turism cu o alocare financiară pe sesiunea din aprilie de 111,266 milioane de euro, creşterea valorii adăugate în activităţi de turism (57,58 milioane de euro), crearea, îmbunătăţirea şi diversificarea infrastructurii şi serviciilor turistice (6,945 milioane de euro) şi creşterea numărului de turişti şi a duratei vizitelor (10,71 milioane de euro).
Sursa: Agerpres