Castigurile inregistrate de titlurile cotate la BVB au intrecut si cele mai optimiste asteptari, mai ales ca ascensiunea s-a produs la scurt timp dupa intrunirea adunarilor generale ale actionarilor (AGA), perioada care, de regula, coincidea cu scaderi semnificative ale preturilor actiunilor. Campioana castigurilor este actiunea Petrom, care a reusit performanta unei cresteri de peste 100%, de la 401 lei/actiune pe 3 ianuarie, la 830 lei/actiune pe 24 aprilie. Pe locul secund in top se claseaza titlurile SIF Banat-Crisana, cu o crestere de 50% de la inceputul anului, interval in care s-a acordat si dividendul net de 313 lei/actiune. Toate actiunile SIF au urcat in perioada analizata: SIF 2 Moldova cu 25,5%, SIF 3 Transilvania cu 39,3%, SIF 4 Muntenia cu 18,5% si SIF 5 Oltenia cu 21,3%.
Daca la profitul de 23,4 milioane lei generat exclusiv din aprecierea actiunilor detinute in portofoliul stabilit la inceputul anului s-ar aduna si valoarea dividendelor si a actiunilor distribuite cu titlu gratuit in aceasta perioada, suma finala ar creste substantial. Un randament cifrat la 150%, realizat in nici patru luni, este excelent, nici un alt instrument financiar neputand genera un asemenea profit. Fondurile mutuale au avut randamente proportionale cu cota de actiuni pe care le detin in portofoliu. Daca fondurile care au investit aproape exclusiv pe piata monetara au inregistrat cresterile saptamanale obisnuite, datorate titlurilor de stat sau depozitelor bancare, cifrate intre 0,44% si 0,5%, cele trei fonduri care au o cota mai mare de actiuni cotate au crescut cu peste 1,4% in sapte zile. Astfel, Intercapital a avut un randament saptamanal de 2,98%, Napoca 1,43% si Oportunitati Nationale 1,41%. Fata de inceputul anului, randament foarte bun a avut si Capital Plus, de 11,25%, datorat rentabilitatii biletelor la ordin pe care le detine in portofoliu.
Scaderea dobanzilor bancare, care in prezent se situeaza cel mult la valoarea randamentelor certificatelor de trezorerie, face si mai atractive investitiile in actiunile listate la bursa sau in fonduri mutuale.

Randamentul unui plasament de 100.000.000 lei
de la iceputul anului (lei)
Depozit bancar        9.994.521
Portofoliul de actiuni    23.410.838
Certificate de trezorerie    9.994.521
Fond mutual        15.760.000
Curs leu/dolar        4.150.000

PERFORMANTELE Fondurilor mutuale la 24.04.2002
Fond        Valoare    Crest.    Crestere    Grad     Structura activelor (%)    
        unitara    01.01-    anuali    de risc
        24.04    24.04    zata        Disp.    Depoz.    Cert.    Act.    Alte
        (lei)    (%)    (%)                trezorerie    cot.    active
Oportunitati
Nationale    212.656    7,84    27,34    0,47    6,33    5,95    76,1    11,62    0    
Vanguard
Protector    130.837    8,22    28,78    0,27    0,04    13,29    86,67    0    0    
FCEx        316.150    8,56    30,08    0,05    0,76    0,00    98,21    0    1,03    
Napoca        1.631    15,76    59,77    1,43    6,63    9,68    39,25    44,43    0    
Fortuna Classic    1.161.630    6,18    21,17    0,24    0,33    0,72    91,78    4,5    2,68    
Fortuna Gold    2.301.870    8,74    30,77    0,09    0,71    6,79    91,33    0,33    0,85    
Fortuna Junior    69.581    1,88    6,14    0,98    1,26    98,74    0    0    0    
Transilvania    161.462    10,20    36,48    1,93    0,25    25,79    44,07    0,54    27,88    
Capital Plus    36.966    11,25    40,68    1,73    0,55    1,36    56,28    5,48    27,25    
Tezaur        278.022    7,69    26,77    0,26    0,22    12,01    80,87    0    0    
Intercapital    1.106    9,07    32,05    2,23    4,8    7,03    24,37    46,66    13,8    
Stabilo        497.172    8,13    28,44    0,01    12,45    0,00    87,55    0    0    
Plus Fidelity    117.263    9,38    33,24    0,03    0,02    1,26    98,72    0    0    
Active Dinamic    99.952    6,22    21,31    0,04    0,15    0,00    98,66    0,52    0,68    
ActiveJunior    3.336    3,04    10,05    0,06    2,61    0,00t95,27t2,13t0t
Active Classict34.628t7,03t24,30t0,17t1,46t0,00t93,02t5,52t0tr
Simfonia 1t128.981t8,15t28,49t0,00t0t0,00t100t0t0tr
r
Cea mai buna crestere saptamanala a avut unitatea de fond Intercapital, 2,98%, crestere datorata actiunilor cotate detinute in portofoliu. De altfel, cresteri peste medie au avut si celelalte doua fonduri care au investit pe piata de capital: Napoca cu 1,43% si Oportunitati Nationale cu 1,41%. Fata de inceputul anului, cea mai mare crestere a avut Napoca, urmat de fondurile Transilvania si Capital Plus, biletele la ordin emise de ultimele doua asigurandu-le randamente foarte bune. Titlurile Intercapital vor creste mai rapid in perioada imediat urmatoare, o data cu inregistrarea dividendelor si actiunilor gratuite in totalul activelor proprii.r
r
Investitii financiare individuale la 24.04.2002r
PlasamentttNivelt Dobanda efectiva dupa Curs leu/dolar r
tttmaximt1 lunat3 lunit6 lunit echivalent dupa:r
ttt(% pe an)(%)t(%)t(%)t1 luna t3 lunit6 lunir
Depozit bancar 1 lunat27,5t2,26t6,94t14,35t34.081t35.639t38.111r
Depozit bancar 3 lunit29t2,38t7,15t14,81t34.122t35.711t38.265r
Depozit bancar 6 lunit30t2,47t7,40t14,79t34.150t35.793t38.259r
Certficate trezorerie 3 lunit29t2,38t7,15tt34.122t35.711r
Certificate trezorerie 6 luni30t2,47t7,40t14,79t34.150t35.793t38.259r
r
Dupa ce au coborat nivelul maxim al dobanzilor acordate pentru depozitele la termen pana la dobanda acordata pentru titlurile de stat, bancile pastreaza pentru moment constante dobanzile. Pentru perioada urmatoare, pe termen scurt se prevad noi reduceri, corelate cu evolutia ratei inflatiei. Actualele niveluri ale dobanzilor sunt bune, situate in domeniul real pozitiv (superioare ratei inflatiei), dar insuficiente pentru a genera profituri. Sunt insa suficiente pentru conservarea economiilor fata de devalorizarea cauzata de cresterea preturilor. Certificatele de trezorerie din noile emisiuni pentru populatie sunt purtatoarele unor dobanzi suficiente pentru conservarea economiilor. Acestea din urma au avantajul suplimentar al unui risc zero si sunt scutite de impozitul de 1%, perceput de stat in cazul depozitelor bancare. Expirarea termenului pana la care mai pot fi cumparate certificate de trezorerie din actualele emisiuni si lansarea unei noi oferte din partea Ministerului Finantelor, cu dobanzi mai mici insa, vor marca cu siguranta un nou val de reduceri ale nivelurilor dobanzilor bancare. Dobanzile oferite de banci pentru depozitele la termen constituite in valuta au randamente inferioare celor in lei, fiind in continuare neatractive. Randamentele depozitelor la termen in valuta sunt de maximum 4,5% pe an la euro si cel mult 3,5% pe an la dolari. Ceva mai ridicate sunt dobanzile bonificate pentru certificatele de depozit nominative: 4,8% la euro si 4,25% la dolari. Randamentul total al plasamentelor valutare variaza si in functie de diferentele practicate intre cursurile de vanzare si cumparare ale valutei la casele de schimb.r
r
portofoliu de acTiuni (LEI)r
SocietateattNr. actiunitSuma investita tValoarea tProfitr
ttt(01.01.2002)t(la 24.04.2002)r
tttr
SIF Banat-Crisanat7.558tt9.999.234t14.964.840t4.965.606r
SIF Moldovatt8.539tt9.999.169t12.552.330t2.553.161r
SIF Transilvaniatt7.072tt9.999.808t13.931.840t3.932.032r
SIF Munteniatt7.746tt10.000.086t11.851.380t1.851.294r
SIF Olteniatt8.197tt10.000.340t12.131.560t2.131.220r
BRD-SGtt432tt9.997.776t8.380.800t-1.616.976r
Petromttt24.938tt10.000.138t20.698.540t10.698.402r
B. Transilvaniatt3.226tt10.003.826t7.097.200t-2.906.626r
Azomurestt6.998tt10.000.142t10.706.940t706.798r
Compa-Sibiutt6.807tt9.999.483t11.095.410t1.095.927r
Totalttt100.000.000t123.410.840t23.410.838r
r
Pentru prima data de la inceputul anului, valoarea de piata a portofoliului de actiuni reprezinta cel mai rentabil plasament, depasind cresterea maxima a unitatilor emise de fondurile mutuale, care se situeaza pe locul secund. r
Pe ansamblu, valoarea portofoliului a crescut aproape de trei ori, comparativ cu data de 17 aprilie, de la opt milioane lei la 23,4 milioane lei. In cursul saptamanii trecute, cele cinci SIF-uri au inregistrat noi cresteri record, profiturile dublandu-se in decurs de numai sapte zile de tranzactionare. Tendinta de apreciere se mentine, insa ritmul din ultimele zile indica o incetinire a cresterilor. r
Actiunile celor doua banci, BRD si Transilvania, au crescut si ele puternic, pierderile reducandu-se cu 1,4 milioane lei. Pierderea este doar aparenta, pentru ca valoarea insumata a dividendelor si a actiunilor gratuite acordate in luna martie este mai mare decat diferenta dintre pretul de achizitie si cel la care sunt cotate in prezent actiunile.