Potrivit Agenţiei de Plăţi şi Intervenţie pentru Agricultură, cererile de acord prealabil pentru finanţare prin rambursarea diferenţei de dobândă pentru creditele contractate în baza OG 25/2010 se depun la centrul judeţean APIA pe raza căruia beneficiarul are sediul social sau unde a depus cererea de plată pentru schemele de sprijin pe suprafaţă.
Acordul prealabil pentru finanţare prin rambursare a diferenţei de dobândă pentru creditele contractate se emite de centrul judeţean în termen de 5 zile lucrătoare de la data depunerii cererii de acord prealabil.
Beneficiari sunt producătorii agricoli persoane fizice autorizate, întreprinderi individuale şi întreprinderi familiale, persoane juridice, grupuri de producători sau organizaţii de producători, care sunt înregistrate în Registrul agricol, Registrul fermelor, Registrul plantaţiilor viticole, Registrul naţional al exploataţiilor, sau alte evidenţe funciare.
Mai beneficiază de acest ajutor organismele/organizaţiile de cercetare, respectiv universităţi, institute şi staţiuni de cercetare-dezvoltare din domeniul agricol, indiferent de statutul lor juridic sau de modul lor de finanţare, al căror scop principal este de a realiza cercetare fundamentală, cercetare industrială ori dezvoltare experimentală, precum și întreprinderile mici şi mijlocii care îşi desfăşoară activitatea în sectorul producţiei de produse agricole primare.
Ajutor de statpentru finanțarea agriculturii
Schema de ajutor de stat privind asigurarea accesului la finanţare în agricultură constă în subvenţionarea ratei dobânzii la creditele bancare contractate de producătorii agricoli cu instituţiile de credit sau cu instituţiile financiare nebancare în perioada 28 ianuarie 2011 – 31 decembrie 2011, cu aplicabilitate pănă la 31 decembrie 2013.
Activităţile pentru care se pot contracta credite privesc producţia primară de produse agricole astfel: înfiinţarea, întreţinerea şi recoltarea culturilor, achiziţionarea sau producerea de păsări, porcine, ovine, bovine, precum și achiziţionarea de materii prime pentru producerea furajelor combinate și medicamente.
Solicitanţii pentru care a fost emis acordul prealabil de finanţare, care au rambursat ratele la credit şi dobânzile aferente la termenele  prevăzute în graficele de rambursare stabilite prin contractele de credit, depun cererea anuală pentru subvenţionarea ratei dobânzii la creditele bancare contractate, la centrele judeţene, pâna la data de 29 februarie 2012, pentru anul 2011. Diferenţa de dobândă care face obiectul finanţării prin rambursare se stabileşte potrivit formulei de calcul stipulate în OG 25/2010.