Apare un nou EURO. Ce se va întâmpla cu numerarul

Christine Lagarde a declarat că faza pregătitoare a proiectului euro digital a început în noiembrie 2023, după o perioadă fructuoasă de investigații care a durat doi ani. Astfel, se vor pune bazele unei potențiale emiteri a unei monede euro digitale.

„În 2023 am început faza pregătitoare a proiectului euro digital. Această fază a început în noiembrie, după o perioadă fructuoasă de investigații care a durat doi ani, și va pune bazele unei potențiale emiteri a unei monede euro digitală. Un euro digital ar completa numerarul, nu i-ar înlocui. Numerarul rămâne cel mai folosit mijloc de plată de către cetățenii zonei euro și o majoritate clară consideră important să existe posibilitatea de a plăti în numerar”, a explicat președintele Băncii Centrale Europene (BCE), Christine Lagarde, în Raportul Anual al BCE pentru anul 2023.

Cu toate acestea, decizia cu privire la moneda digitală va fi amânată până după alegerile europene din luna iunie.

De fapt, în cadrul Comisiei Economice nu s-a ajuns la un consens referitor la propunerea prezentată pe 9 februarie de către raportorul CDU, Stefan Berger. Prin urmare, textul nu va fi supus votului în plenul săptămânii viitoare, iar întreaga discuție va fi reluată numai după preluarea unui nou mandat în Parlamentul European.

Euro digital, o monedă extrem de importantă pentru Europa

Moneda digitală euro este esențială pentru reducerea dependenței Uniunii Europene de platformele externe de plăți internaționale, ceea ce expune Europa la vulnerabilități, inclusiv în scenarii în care operațiunile devin imposibile „chiar și pentru doar 1 sau 2 zile”.

Acest instrument ar promova și mai mult integrarea în piața unică. Consumatorii ar putea utiliza moneda digitală la punctele de vânzare, în timp ce comercianții ar trebui să plătească un comision care nu va depăși costurile actuale ale mijloacelor de plată, a subliniat Piero Cipollone, membru al comitetului executiv al BCE, responsabil cu moneda digitală euro și sistemele de plată.

Operatorii vor întâmpina și ei costuri, dar trebuie să evaluăm și consecințele absenței unei monede digitale: odată cu avansarea digitalizării, băncile ar suferi pierderi în ceea ce privește tranzacțiile către alte entități, iar mai presus de toate, ar pierde capacitatea de a verifica direct solvabilitatea clienților lor, a subliniat Cipollone.

La data de 28 iunie 2023, Comisia Europeană a prezentat un proiect de propunere legislativă pentru dezvoltarea monedei digitale euro. Scopul acestui act normativ este de a asigura că în viitor, o eventuală monedă digitală poate oferi cetățenilor și întreprinderilor un instrument suplimentar de plată digitală, care poate fi utilizat în orice țară din zona euro, ca formă de bani publici, economici, siguri și rezilienți.

Procesul legislativ se află încă în desfășurare, iar în prezent se confruntă cu un impas în cadrul comisiei Ecofin, deoarece nu s-a ajuns la un consens asupra propunerii raportorului. Odată ce procesul legislativ va fi finalizat și propunerea Comisiei UE va fi adoptată de către Consiliul și Parlamentul European, decizia finală cu privire la această problemă va reveni BCE. Moneda digitală europeană ar urma să fie emisă de către Banca Centrală Europeană și de către băncile centrale naționale ale statelor membre din zona euro.