"Este vorba în primul rând de eliminarea din cadrul actelor constitutive ale SIF-urilor a unor prevederi restrictive referitoare la condiţiile de întrunire a cvorumului şi de adoptare a hotărârilor adunărilor generale ale acţionarilor, care fac dificilă desfăşurarea acestora. De asemenea, exclude eliminarea prevederilor legale restrictive care reglementează pragul de deţinere de acţiuni la maximum 5% din capitalul social al unui SIF, restricţie cu efecte nocive pentru exercitarea drepturilor acţionarilor SIF şi care ridică problema încălcării libertăţii de circulaţie a capitalurilor, prevăzută de Tratatul de Funcţionare a Uniunii Europene", se arată în comunicat.

Potrivit documentului, eliminarea prevederilor restrictive cu referire la SIF-uri – în forma disponibilă pe site-ul Ministerului Finanţelor Publice timp de o lună, în perioada 7 octombrie – 7 noiembrie – a fost salutată în unanimitate de reprezentanţii mediului de afaceri.

'Prin menţinerea privilegiilor pentru câţiva indivizi, create de restricţionarea flagrantă şi nejustificată a drepturilor acţionarilor şi imposibilitatea convocării şi adunărilor generale extraordinare la SIF-uri, se va ajunge în situaţia în care se va amâna acordarea statutului de piaţă emergentă pentru România, cu efecte negative majore pentru piaţa de capital şi economia României', se mai spune în comunicat.

Ministerul Finanţelor Publice /MFP/ a publicat pe site, în 29 noiembrie, o nouă variantă a proiectului de lege pentru modificarea şi completarea Legii nr. 297/2004 privind piaţa de capital, care include propuneri şi observaţii rezultate din procesul de consultare publică şi interinstituţională.

Unul din cele mai importante aspecte ale proiectului de lege vizează creşterea bazei de investitori instituţionali din România, precum şi motivarea investiţiilor în instrumente financiare listate. Potrivit proiectului de lege, niciun acţionar al unui operator de piaţă nu va putea deţine, direct sau împreună cu persoanele cu care acţionează în mod concertat, mai mult de 20% din totalul drepturilor de vot. Orice achiziţie de acţiuni ale operatorului de piaţă, care conduce la o deţinere de 20% din totalul drepturilor de vot, este notificată operatorului de piaţă în termenul stabilit prin reglementările Autorităţii de Supraveghere Financiară /ASF/ şi este supusă în prealabil aprobării ASF. De asemenea, orice înstrăinare de acţiuni ale operatorului de piaţă este notificată operatorului de piaţă şi ASF, în termenul prevăzut de reglementările emise de ASF