Munca suplimentară efectuată peste durata normală a timpului de lucru sau în zilele libere se va compensa numai cu timp liber, cu excepţia anumitor salariaţi din domeniul apărării, siguranţei şi ordinii publice sau personalului cu statut special, potrivit datelor publicate joi seara de Ministerul Finanţelor Publice.

Conform Raportului privind situaţia macroeconomică pe anul 2019 şi proiecţia acesteia pe anii 2020-2022, în perioada 2019-2021, instituţiile şi autorităţile publice nu vor acorda personalului din cadrul acestora premii, cu anumite excepţii în cazul sportivilor şi colectivelor tehnice, studenţilor, elevilor şi profesorilor.

De asemenea, în aceeaşi perioadă, nu se acorda ajutoarele sau, după caz, indemnizaţiile la ieşirea la pensie, retragere, încetarea raporturilor de serviciu, ori la trecerea în rezervă.

Documentul MFP mai prevede că, în perioada 2019-2021, instituţiile şi autorităţile publice nu vor acorda personalului bilete de valoare, cu excepţia tichetelor de creşă reglementate de Legea 165/2018.

Bugetul de stat pentru anul acesta este construit pe un Produs Intern Brut de 1,02 miliarde de lei, reprezentând o creştere de 5,5% faţă de 2018, o inflaţie medie anuală de 2,8% şi un deficit bugetar estimat la la 2,55% din PIB (cash) şi 2,57% din PIB (ESA), potrivit datelor publicate, joi, de MFP.

Au fost asigurate sumele necesare pentru majorarea cu 15% a pensiilor începând cu luna septembrie 2019 –  ceea ce reprezintă o suplimentare cu 6,5 miliarde lei a Bugetului asigurărilor sociale de stat.
 
În bugetul asigurărilor sociale de stat viramentele către sistemul de pensii administrate privat (Pilonul II) sunt de 8,6 miliarde de lei.

Cele mai mari ponderi în PIB le au cheltuielile cu asistenţa socială – estimate la 109,8 miliarde lei, respectiv 10,7% din PIB (se menţin la aceeaşi pondere ca şi în anul 2018).

Cheltuielile bugetului general consolidat pentru anul 2019 sunt estimate la 367,5 miliarde lei, ceea ce reprezintă 35,9% din PIB.

Coaliţia aflată la guvernare promite prin noul buget un salariu mediu net de 3.085 de lei, faţă de 2.685 lei anul trecut. De asemenea se mizează pe o creştere a numărului de salariaţi de la 6,525 milioane la 6,6655 milioane.