Pierdut certificat de înregistrare cu seria B nr. 3232164 emis de Oficiul Registrul Comerțului de pe lângă Tribunalul București al societății S.C. FIRST COMMUNICATION S.R.L, cu sediul social în Municipiul București, Bulevardul Mărăști, nr. 65-67, pavilion G4, incinta Romexpo, număr de ordine în Registrul Comerțului J40/14955/2005, cod unic de înregistrare 17912036. Îl declar nul.