Astfel, “Nomenclatorul obligațiilor de plată la bugetul de stat” se modifică și se completează după cum urmează:

a) Se elimină pozițiile 52-56 care se refereau la:

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate din activități publicitare la produsele din tutun și băuturi alcoolice

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din producția internă

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru produsele din tutun din achiziții intracomunitare/import

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din producția internă

– Contribuția pentru finanțarea unor cheltuieli de sănătate pentru băuturile alcoolice din achiziții intracomunitare/import.

b) După poziția 76 “Despăgubiri acordate pentru toate pagubele cauzate prin exercitarea dreptului de trecere” se introduc două noi poziții, pozițiile 77 și 78, şi anume:

– Taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare;

– Taxa pe activele financiare.

Potrivit legestart, s-au realizat completări la instrucţiunile privind termenul de depunere a Declaraţiei pe formularul 100:

– declarare lunară, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare perioadei de raportare: a fost adăugată aici obligaţile de plată reprezentând taxa lunară calculată la totalul taxelor de participare încasate lunar, datorată de organizatorii de jocuri de noroc online prevăzuți în Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 77/2009 privind organizarea și exploatarea jocurilor de noroc, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 246/2010, cu modificările și completările ulterioare, și reglementată de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018.

 

– depunerea trimestrială a Declaraţiei: a fost introdusă obligaţia de declarare a obligaţiei de plată reprezentând taxa pe activele financiare, prevăzută de Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 114/2018 privind instituirea unor măsuri în domeniul investițiilor publice și a unor măsuri fiscal-bugetare, modificarea și completarea unor acte normative și prorogarea unor termene, cu excepția situației prevăzute la subpct. 1.3 lit. k).

– alte termene de depunere a Declaraţiei : a fost adăugată poziţia care obligaţia de depunere a formularului 100 până la data depunerii situațiilor financiare la organul fiscal competent, respectiv până la data radierii, după caz, pentru obligația de plată reprezentând taxa pe activele financiare, în cazul contribuabililor care încetează să existe într-un trimestru.