Mai mai mulţi aleşi PMP şi PNL au depus la Senat un proiect care facililitează eliberarea actelor de stare civilă, printre care şi posibilitatea ca un nou-născut să fie direct înregistrat pe numele tatălui biologic, chiar dacă mama este recăsătorită, pe baza declaraţiei notariale a ambilor bărbați.

Potrivit Mediafax, proiectul propune introducerea unui alineat la articolul 10 care prevede că: „Se eliberează, la cerere, orice act de stare civilă, respectiv certificat de naştere, certificat de căsătorie, certificat de deces, oricărei persoane care justifică un legitim interes şi, implicit o situaţie juridică, în vederea obţinerii acestuia”. De asemenea, parlamentarii Opoziţiei propun şi completarea articolului 14¹ din lege astfel: „Dacă declaraţia priveşte copilul născut în timpul căsătoriei, al cărui tată biologic este altul decât soţul mamei, acesta va putea fi înregistrat direct pe numele tatălui biologic, pe baza declaraţiei notariale a ambilor bărbaţi, fără a mai fi necesară parcurgerea unei proceduri judiciare”.

Aleşii PMP şi PNL susţin, în expunerea de motive că iniţiativa este generată „de o serie de situaţii de natură practică, în care alte persoane decât cele titulare ale actelor de stare civilă, moştenitorii lor sau autorităţi publice justifică un interes legitim în vederea obţinerii lor”. Iniţiatori oferă ca exemplu o situaţie destul de des întâlnită, şi anume cea legată de intabularea dreptului de proprietate în momentul în care vânzătorul a decedat. „Legea nr. 7/1996 privind cadastrul şi publicitatea imobiliară impunând să se anexeze inclusiv certificatul de deces în copie legalizată sau un extras de certificat de deces. În forma actuală a art. 10 din Legea nr. 119/1996 privind actele de stare civilă o persoană care justifică un interes legitim pe baza unor acte prezentate se află în imposibilitate să obţină eliberarea acestora”, precizează iniţiatorii, în expunerea de motive.

De asemenea, parlamentarii Opoziţiei vorbesc şi despre situaţia în care tatăl biologic al unui nou-născut nu poate fi direct trecut pe certificatul de naştere, în situaţia în care mama este recăsătorită. Legislaţia în vigoare prevede ca bebeluşul să fie automat trecut pe numele soţului mamei, deşi tatăl biologic este altul, chiar dacă cei doi bărbaţi recunosc faptul că nou-născutul nu îl are ca tată pe soţul mamei, susţin iniţiatorii. „Totodată, în baza prezumţiei legale, instituite inclusiv de actualul cod civil că soţul mamei este tată copilului, este imposibilă obţinerea în mod direct a unui certificat de naştere pe numele tatălui biologic, deşii ambii bărbaţi recunosc faptul că respectivul copil nu îl are ca tată pe soţul mamei. În prezent, aşa cum este situaţia la art. 14¹ din Legea nr. 118/1996 privind actele de stare civilă, într-o astfel de situaţie, chiar dacă ambii bărbaţi recunosc, printr-o declaraţie situaţia reală a paternităţii copilului, sunt obligaţi să deschidă o acţiune în instanţă pentru tăgada şi recunoaşterea paternităţii, cu expertiză medico-legală aferentă, cu costuri şi durată excesive”, potrivit sursei citate. Prin urmare, parlamentarii PMP şi PNL conchid că „se impune modificarea actului normativ şi simplificarea procedurii birocrative greoaie, care nu permite rezolvarea unor probleme practice într-un mod simplist, pentru ipotezele expuse mai sus”, conform sursei menţionate. Proiectul de lege a fost depus la Senat, prim for sesizat, iar decizională este Camera Deputaţilor.