Potrivit Agenţiei de Plăţi de Întervenţie pentru Agricultură, suma totală la plată este de 1.674.627 lei şi se acordă de la bugetul de stat, prin bugetul Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale, pentru un numpr de 27 de solicitanţi care au accesat această formă de ajutor în conformitate cu Hotărârea de Guvern nr. 1179/2014 privind instituirea unei scheme de ajutor de stat în sectorul creşterii animalelor cu modificările şi completările ulterioare.