Disponibilizaţii vor beneficia, conform proiectului de act normativ, de prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 116/2006 privind protecţia socială acordată persoanelor disponibilizate prin concedieri colective efectuate ca urmare a restructurării şi reorganizării unor societăţi naţionale, regii autonome, companii naţionale şi societăţi comerciale cu capital majoritar de stat, precum şi a societăţilor comerciale şi regiilor autonome subordonate autorităţilor administraţiei publice locale. Impactul financiar asupra bugetului general consolidat va fi de 12,654 milioane lei pe an, în 2011 şi 2012.

Măsura vizează şase societăţi, şi anume Complexul Energetic Rovinari (30 disponibilizaţi), Complexul Energetic Turceni (200 de persoane), Complexul Energetic Craiova (250 persoane), Termoelectrica (300 persoane), Electrica Serv (600 persoane) şi Electrocentrale Deva (100 persoane).

Scopul acestui act normativ constă în eficientizarea activităţii operatorilor economici din domeniul energetic.

Conform notei de fundamentare a Hotărârii, Strategia energetică a României pentru perioada 2007-2020 aprobată prin Hotărârea Guvernului nr. 1069/2007, precum şi Directiva 2009/28/CE privind promovarea energiei din surse regenerabile constituie reglementările actuale în baza cărora se derulează programe de restructurare a companiilor/societăţilor naţionale şi societăţilor comerciale din domeniul energetic aflate sub autoritatea Ministerului Economiei, Comerţului şi Mediului de Afaceri. Obiectivele principale ale acestor programe sunt reducerea, în continuare, până la eliminare, a pierderilor din exploatare, obţinerea unei competitivităţi reale în condiţiile unei pieţe libere, atenuarea impactului social, eficientizarea actului managerial, utilizarea mai bună a potenţialului uman şi tehnic existent, diminuarea cheltuielilor financiare şi impact pozitiv asupra mediului de afaceri.

SURSA: Agerpres