Acțiunea urmărește verificarea utilizării unor eventuale practici comerciale incorecte sau înșelătoare în relația cu consumatorii de energie electrică precum și verificarea modului în care sunt respectate dispozițiile legale privind transmiterea către consumator a confirmării încheierii contractului, pe un suport durabil, într-un termen rezonabil din momentul încheierii contractului la distanță şi cel târziu la momentul livrării produselor sau înainte de începerea prestării serviciului solicitat.

De asemenea este verificat modul în care sunt respectate dispozițiile legale privind emiterea lunară a facturii pentru energia electrică furnizată clienților finali alimentați în regim de serviciu universal și  în ce fel sunt respectate dispozițiile legale privind facturarea de către furnizor a consumului energiei electrice în perioada cuprinsă între două citiri consecutive a aparatului de măsurare efectuate de operatorul de rețea.

Nu în ultimul rând controalele urmăresc verificarea respectării de către furnizorii de ultimă instanță a obligației de a-și informa, pe tot parcursul anului 2021, clienţii casnici beneficiari de serviciu universal cu privire la ofertele concurenţiale proprii aplicabile şi la dreptul de a încheia un contract pe piaţa concurenţială cu oricare furnizor licențiat (ANRE).

Concluziile acțiunilor de control desfășurate la furnizorii de energie electrică vor fi date publicității de către ANRE.