Astfel, în prima jumătate a lunii august a anului 2011, ANFP a acordat, respectiv a aprobat tacit un număr de 181 avize/acorduri tacite pentru concursuri de recrutare şi promovare, pentru un număr de 470 funcţii publice de execuţie şi un număr de 86 funcţii publice de conducere.
Agenţia a organizat 73 de concursurile de recrutare atât la sediul ANFP, cât şi la sediul instituţiilor sau autorităţilor publice, de la nivel central şi local (11 pentru autorităţi şi instituţii publice centrale, 24 pentru instituţii publice deconcentrate, 38 pentru autorităţi şi instituţii publice locale).
În ceea ce priveşte concursurile de promovare, numărul total al acestora a fost 108, organizate: 4 pentru autorităţi şi instituţii publice centrale, 33 pentru instituţii publice deconcentrate şi 71 pentru autorităţi şi instituţii publice locale.
În perioada imediat următoare, 13 – 31 august 2011, la sediul ANFP se vor organiza 39 de concursuri, acestea incluzînd atât pe cele de recrutare, cât şi pe cele de promovare.
„Doresc să subliniez faptul că ANFP se implică activ în îndeplinirea atribuţiilor sale privind managementul carierei funcţionarilor publici şi aş dori să fac un apel pe această cale către toate instituţiile şi autorităţile publice pentru a sprijini eforturile noastre în acest sens. Să nu uităm că aplicarea unitară şi coerentă a legislaţiei în ceea ce priveşte organizarea concursurilor trebuie să fie dezideratul nostru, al tuturor celor implicaţi în acest proces complex”, a spus Andras Szakal, preşedintele ANFP.