1. Producerea materialului saditor viticol se realizeaza in urmatoarele tipuri de plantatii:
a) plantatii de conservare – infiintate de amelioratori, de mentinatori ori cu consimtamantul acestora, cu vite provenite din materialul initial, testate individual ca libere de bolile virotice recunoscute prin reglementarile in vigoare, care furnizeaza materialul prebaza;
b) plantatii de preinmultire – infiintate de amelioratori sau de mentinatori ori cu consimtamantul acestora, cu vite din materialul prebaza, libere de bolile virotice recunoscute prin reglementarile in vigoare si care furnizeaza materialul din categoria biologica baza;
c) plantatii-mama de plante certificate – infiintate cu vite din material de baza, din care rezulta coarde altoi sau butasi portaltoi certificati;
d) plantatii recunoscute pentru producerea de coarde altoi sau de butasi portaltoi – plantatii de productie destinate obtinerii de material saditor viticol din categoria standard, in urma aplicarii unor lucrari de selectie in masa;
e) scoli de vite – culturi destinate obtinerii de vite portaltoi sau de vite altoite ori nealtoite din soiuri roditoare.
2. Producerea materialului saditor viticol se realizeaza in urmatoarele tipuri de unitati:
a) unitati de selectie – unitati ale mentinatorului care preiau clone, indiferent de origine, le devirozeaza, le cultiva in conditii controlate, le studiaza din punct de vedere genetic, sanitar si al aptitudinilor culturale si tehnologice, asigurand conservarea clonelor pe intreaga durata de multiplicare. Activitatea unitatilor de selectie se desfasoara potrivit schemelor si normelor stabilite de Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie, sub controlul Inspectiei Nationale pentru Calitatea Semintelor. Unitatile de selectie sunt singurele abilitate sa produca material prebaza, destinat unitatilor de preinmultire si inmultire, ele fiind reprezentate prin Institutul de Cercetare si Dezvoltare pentru Viticultura si Vinificatie si intreaga retea de statiuni de cercetare si dezvoltare vitivinicola din subordinea sa;
b) unitati de conservare si de preinmultire – unitati care produc si distribuie material din categoria biologica baza in plantatii de preinmultire, utilizand numai material din categoria biologica prebaza furnizat de unitatile de selectie. Materialul produs din categoria biologica baza este destinat infiintarii plantatiilor-mama de preinmultire, care trebuie realizate pe clone, iar in cadrul acestora, pe familii sanitare plantate separat, cu posibilitatea de identificare a fiecarei clone;
c) unitati de inmultire – unitati care produc si distribuie material din categoria biologica certificat, destinat obtinerii materialului de plantare – vite altoite si nealtoite.
Pentru aceasta infiinteaza plantatii-mama numai cu material din categoria biologica baza, furnizat de unitati abilitate pentru producerea acestuia. Plantatiile-mama de inmultire se infiinteaza pe soiuri si clone;
d) unitati de productie pentru vite altoite si nealtoite – unitati care produc material de plantare necesar in vederea infiintarii plantatiilor producatoare de struguri si plantarii in goluri. In functie de conditiile de care dispun, precum si de materialul de inmultire utilizat, aceste unitati produc fie material de plantare din categoria biologica certificat, fie material standard, dar nu produc in acelasi timp material din ambele categorii.
Activitatea unitatilor producatoare de material saditor viticol se desfasoara sub controlul Inspectiei Nationale pentru Calitatea Semintelor si sub indrumarea unitatilor de cercetare si dezvoltare vitivinicola. Unitatile producatoare de material saditor viticol tin evidenta activitatilor si a rezultatelor obtinute in registre insotite de planuri ale plantatiilor, pe care le prezinta organelor abilitate pentru control.