Autoritatea de reglementare doreşte astfel să vină în sprijinul furnizorilor de reţele şi servicii de comunicaţii electronice, titulari de drepturi de utilizare a frecvenţelor radio, ce au înregistrat în ultima perioadă scăderi ale veniturilor din activităţile specifice domeniului comunicaţiilor electronice.

 Valoarea procentului de diminuare ţine cont de faptul ca datele statistice aflate la dispoziţia ANCOM arată o scădere a veniturilor totale nominale în euro ale operatorilor cu 14,7% în anul 2009 faţă de anul 2008.

Având în vedere ca efectele actului normativ se vor produce după data intrării în vigoare a deciziei, ANCOM propune ca diminuarea tarifului de utilizare a spectrului pentru anul în curs să se aplice începând cu luna aprilie şi să fie la nivelul de 20%, în acest fel, din calculele efectuate pentru întregul an, rezultând o diminuare efectivă de 15% a valorii anuale a tarifului.

ANCOM propune şi modificarea plafonului de la care încasarea tarifului de utilizare a spectrului se realizeaza anual. ANCOM consideră oportună, ulterior analizării efectelor deciziei adoptate în 2009 privind tarifele de spectru, reducerea cu 50% a plafonului, de la 200 la 100 de euro. Aceasta măsura este permanentă şi peste implementarea acesteia se va aplica temporar şi o diminuare cu 15%, pentru anii 2011 şi 2012, pentru a păstra principiul coerenţei măsurilor.