Orice furnizor autorizat de reţele publice de comunicaţii electronice, de servicii de comunicaţii electronice destinate publicului sau de servicii poştale, care are venituri anuale de peste 100.000 de euro sau o cifră de afaceri care depăşeşte această sumă, are obligaţia de a plăti către ANCOM un tarif de monitorizare anual, pe întreaga perioadă în care deţine calitatea de furnizor.

Tariful de monitorizare se calculează în funcţie de cifra de afaceri a furnizorilor sau de veniturile realizate de către aceştia în anul anterior celui pentru care se datorează, în funcţie de opţiunea fiecăruia.

În acest moment 1.974 de furnizori de reţele şi servicii de comunicaţii electronice şi de servicii poştale sunt autorizaţi la ANCOM, dintre care 1.613 sunt furnizori de reţele şi comunicaţii electronice şi 361 sunt furnizori de servicii poştale.

Dintre aceştia, un număr de 344 de furnizori, dintre care 289 sunt furnizori autorizaţi de reţele sau servicii de comunicaţii electronice şi 55 sunt furnizori de servicii poştale, au o cifră de afaceri sau venituri realizate exclusiv din aceste activităţi care depăşesc suma de 100.000 de euro anual.