Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații (ANCOM) supune consultării publice un proiect de decizie prin care se stabilesc condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu sistemul RO-ALERT în vederea transmiterii mesajelor de alertare a populației.

Conectarea între Sistemul RO-ALERT și retelele operatorilor se va realiza de către operatori în doua sedii ale STS din București si Brașov.

Având în vedere că avertizările publice trebuie să ajungă către toți utilizatorii finali aflați în zonele geografice afectate de situații de urgență, în acest sens fiind importantă cunoașterea celulelor radio din zonele afectate care au transmis mesajul RO-ALERT, operatorii vor transmite un mesaj de confirmare cu privire la aceste celule în maxim 3 minute de la transmiterea mesajului inițial.

Proiectul de act normativ reglementează și situația apariției unor disfuncționalități privind distribuirea mesajelor RO-ALERT, respectiv stabilește termenele maxime în care eventualele disfuncționalități trebuie remediate.

Proiectul de decizie al ANCOM vine ca urmare a adoptarii Ordonanței de urgența a Guvernului nr. 46/2019 privind operarea Sistemului de avertizare a populației în situații de urgența „RO-ALERT” care reglementeaza cadrul legal privind rolurile și responsabilitațile instituțiilor publice, precum și obligațiile furnizorilor de rețelepublice mobile de comunicații electroniceîn funcționarea Sistemului RO-ALERT.

Conform acestui act normativ, ANCOM are obligația de a stabili condițiile tehnice referitoare la utilizarea rețelelor publice mobile de comunicații electronice și conectarea acestora cu Sistemul RO-ALERT, în scopul transmiterii mesajelor RO-ALERT.