Potrivit criteriilor specifice, în categoria ”marilor contribuabili” vor fi incluse și societățile afiliate în mod direct la un mare contribuabil (criteriul afilierii directe), precum şi contribuabilii nou-înfiinţaţi care, la data înfiinţării, se angajează să realizeze, în maximum 3 ani consecutivi investiţii de minimum 10 milioane de euro (criteriul investiţional), se arată într-un comunicat al ANAF.

De asemenea, criteriul grupului fiscal unic va permite încadrarea în rândul contribuabililor mari/mijlocii a membrilor unui grup fiscal unic atunci când sunt îndeplinite criteriile de selecţie de reprezentantul fiscal sau oricare dintre membrii care aparţin grupului, așa cum e definit la art. 269 alin. (9) din Codul fiscal.

”Criteriul de bază a fost reanalizat, astfel încât reprezintă rezultatul agregării a trei indicatori relevanți ponderați ai activității contribuabililor: cifra de afaceri – 50%, volumul obligaţiilor fiscale declarate – 30% și volumul cheltuielilor cu personalul – 20%”, menționează documentul Agenției.

”Continuitatea este de asemenea importantă, astfel încât din rândul contribuabililor mari/mijlocii vor fi excluşi, după trei ani consecutivi în care nu au îndeplinit criteriul de bază, cei aflaţi în procedura falimentului sau în inactivitate temporară, precum şi cei declaraţi inactivi, potrivit dispoziţiilor art. 92 din Codul de procedură fiscală”, spune comunicatul.

De asemenea, s-a menţinut criteriul reprezentării fiscale, care permite includerea contribuabililor nerezidenţi în rândul contribuabililor mari/mijlocii, dacă sunt reprezentaţi sau reprezentaţi fiscal de un mare contribuabil sau de un contribuabil mijlociu.

”Utilizarea unor criterii realiste de selecţie a contribuabililor va permite atât realizarea unor eşantioane corecte din punct de vedere al importanţei fiscale, cât şi interpretarea unitară a informaţiilor privind eficienţa administrării acestor două categorii de contribuabili. Aceste criterii vor întări parteneriatul cu aceștia, creşterea eficienţei administrării fiscale și îmbunătăţirea colectării veniturilor bugetare”, au declarat oficialii ANAF.