„În vederea organizării activității organelor fiscale centrale teritoriale, precum și derulării în mod unitar a procesului de emitere și transmitere a deciziilor de impunere prin care se definitivează contribuţiile de asigurări sociale, pentru anii fiscali 2016 și 2017, prin prezentul proiect de ordin se propune aprobarea unui termen de finalizare a acestui proces, respectiv până la data de 30 octombrie 2018”, se arată în Nota de fundamentare a proiectului, citată de stiripesurse.ro.

Potrivit prevederilor Codului fiscal, pentru veniturile realizate în anii 2016 și 2017, stabilirea și regularizarea contribuţiei de asigurări sociale pentru persoanele fizice se realizează de organul fiscal central competent, prin emiterea unei decizii de impunere anuală, pe baza datelor declarate de contribuabili în declaraţia privind venitul realizat sau în Declarația Unică privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice, Capitolul I – „Date privind veniturile realizate în anul 2017” – după caz.

„Direcţia generală proceduri pentru administrarea veniturilor, direcţiile generale regionale ale finanţelor publice, precum şi unitățile fiscale subordonate acestora, vor duce la îndeplinire prevederile prezentului ordin”, prevede normativul citat.