Cetățenii din România care obțin venituri lunare din chirii au la dispoziție un ghid PDF cu exemple pentru a-și calcula, declara și plăti impozitele la Fisc. Ghidul fiscal a fost publicat de ANAF (Agenția Națională de Administrare Fiscală) luni, 3 ianuarie 2022.

Ghid pentru oamenii care obțin venituri din chirie

Persoanele fizice, care realizează venituri din închirierea și subînchirierea bunurilor mobile și imobile și din închirierea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală, au la dispoziție un ghid PDF care acoperă o serie întreagă de aspecte legate de impozitarea veniturilor lunare din cedarea folosinței bunurilor.

Ghidul PDF cuprinde următoarele capitole:

  1. Definirea veniturilor din cedarea folosinței bunurilor
  2. Închideri și subînchideri de bunuri mobile și/sau imobile din patrimoniul personal
  3. Definirea veniturilor din închiderea în scop turistic a camerelor situate în locuințe proprietate personală
  4. Cine datorează contribuția de asigurări sociale de sănătate (CASS)
  5. Depunerea declarației unice privind impozitul pe venit și contribuțiile sociale datorate de persoanele fizice
  6. Dreptul de a dispune asupra destinației unei sume în cotă de până la 3,5% din impozitul pe venit datorat pentru susținerea entităților nonprofit care se înființează și funcțioază în condițiile legii și a unităților de cult, precum și pentru acordarea de burse private, conform legii
  7. Termenul de plată a impozitului pe venit și a contribuției de asigurări sociale de sănătate, după caz
  8. Modalități de plată a impozitului
  9. Taxa de valoare adăugată (TVA)
  10. Sancțiuni

De aici poți descărca ghidul PDF complet.

De asemenea, tot la început de an, ANAF a anunțat oficial că angajatorii care reţin contribuţiile angajatorului din salariul brut, dar nu plătesc la timp contribuţiile către stat, riscă pedeapsa cu închisoarea. Legea va intra în vigoare în primăvară, însă până atunci oamenii îşi pot verifica angajatorul pe „Lista ruşinii” de pe site-ul ANAF, categoria RESTANȚE.

Ce se întâmplă cu oamenii care nu și-au achitat obligațiile fiscale

În prezent, guvernanții vor să reincrimineze reținerea și neplata contribuțiilor sociale și să aplice pedepse cu închisoare între unu și cinci ani sau amenzi pentru angajatorii care nu trimit contribuțiile obligatorii către stat.

„Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 1 an la 5 ani sau cu amendă reținerea și neplata, încasarea și neplata ori, după caz, nereținerea sau neîncasarea, în cel mult 60 de zile de la termenul de scadență prevăzut de lege, a impozitelor și/sau contribuțiilor”, conform actului normativ discutat de Guvern.

De asemenea, patronii riscă închisoare până la cinci ani dacă nu plătesc angajaţilor:

– contribuția de asigurări sociale;

– contribuția de asigurări sociale de sănătate;

– impozit pe venitul din dividende;

– impozitul pe dividente;

– impozitul pe drepturi de autor;

– contribuția la fondul pentru mediu;

Nu oricine va fi pedepsit cu închisoarea. Noua lege visează doar patronii care nu și-au achitat obligațiile fiscate către stat în termen de 60 de zile. Legea respectivă ar urma să intre în vigoare pe 1 martie 2022.