Plătitorii de contribuţii sunt obligaţi să întocmească pe propria răspundere şi să depună, până la 25 noiembrie 2011, declaraţii-inventar privind contribuţiile în sold la data de 1 octombrie 2011 şi neachitate până la data depunerii declaraţiei-inventar. Nedepunerea declaraţiei-inventar la termen se va sancţiona cu amendă de la 1.000 lei la 5.000 lei.
Începând cu 1 octombrie 2011, a fost modificat cadrul legislativ privind stabilirea contribuţiei trimestriale datorate de deţinătorii autorizaţiilor de punere pe piaţă a medicamentelor sau reprezentanţii legali ai acestora, pentru medicamentele incluse în programele naţionale de sănătate, precum şi pentru medicamentele suportate din Fondul naţional unic de asigurări sociale de sănătate şi din bugetul Ministerului Sănătăţii.

Potrivit ordonanţei de urgenţă, contribuţia aferentă vânzărilor de medicamente realizate anterior datei de 1 octombrie 2011 se stabileşte în continuare de Casa Naţională de Asigurări de Sănătate şi se plăteşte conform reglementărilor legale în vigoare la data vânzării acestora, iar procedurile de administrare a creanţelor respective vor fi continuate de Agenţia Naţională de Administrare Fiscală.