În anul anterior, ministerul de resort, prin intermediul GNM, a realizat aproximativ 50.000 de inspecţii, fiind aplicate peste 3.000 de amenzi, a căror valoare a fost de aproape 50 milioane de lei.

Totodată, au existat 37 de propuneri de suspendare a acordurilor de mediu, 163 de dispoziţii de sistare a activităţii unor agenţi economici şi un număr de 33 de sesizări penale.

Pe de altă parte, pe domeniul Schimbărilor Climatice, MMSC a obţinut, în 2013, suma de 1,9 milioane de euro din vânzarea certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră /GES/, bani are au constituit finanţare pentru noua Magistrală Metrorex şi pentru achiziţionarea de microbuze şcolare.

Potrivit datelor oficiale, în acelaşi domeniu s-a creat cadrul legal naţional pentru implementarea Schemei de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră în perioada 2013-2020, prin promovarea HG 204/2013. De asemenea, în anul 2013, Ministerul Mediului a transpus în legislaţie Strategia Naţională a României privind Schimbările Climatice 2013-2020. AGERPRES