În domeniul relaţiilor de muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 887.900 de lei din care 650.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 5 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi 243 de angajatori. Au fost sancţionate 9 persoane fizice pentru că au acceptat să muncească la negru.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 248.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 35 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. Dintre acestea 12 au avut loc în București.

”Inspecţia Muncii exercită atribuţii de control în domeniul relaţiilor de muncă, al securităţii și sănătăţii în muncă și verifică aplicarea unitară a dispoziţiilor legale din aria de competenţă. Totodată prin campanii tematice aplicăm amenzi, dar acordăm egală atenţie prevenţiei și protecţiei salariaţilor care lucrează în condiţii deosebite. Astfel urmărim îndeplinirea scopului propus, respectarea legii.” – Dantes Nicolae BRATU, inspector general de stat.


Te-ar putea interesa și: