În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel național s-au aplicat amenzi în valoare de 2.341.100 de lei din care 1.630.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 9 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi  111 de angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 949.500 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 53 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. 23 dintre ele s-au înregistrat în București. La nivel național au fost dispuse 3 opriri de echipamente și 3 sistări de activitate pentru a se evita accidentarea lucrătorilor.

”Controalele noastre urmăresc obţinerea de informaţii concludente a căror prelucrare să permită evaluarea realistă a nivelului de înţelegere, acceptare şi respectare a obligaţiilor legale stabilite în sarcina unităților controlate. Reușim să obținem aceste rezultate prin comportament profesionist, transparenţă administrativă şi ne dorim să menţinem încrederea publicului în integritatea, imparţialitatea şi eficacitatea activităţilor ce intră în domeniul nostru de competenţă”, a spus Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.