În domeniul relaţiilor de muncă, la nivel naţional s-au aplicat amenzi în valoare de 1.124.700 de lei din care 830.000 de lei pentru muncă la negru. Pentru primirea la muncă a mai mult de cinci persoane fără contracte individuale de muncă, inspectorii de muncă au făcut 7 propuneri de cercetare penală. Au fost sancţionaţi  283 de angajatori.

În aceeaşi perioadă, în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă s-au aplicat amenzi în valoare de 254.000 de lei. Angajatorii au comunicat către inspectoratele teritoriale de muncă 39 de evenimente care, în urma cercetărilor efectuate de inspectorii de muncă, vor fi încadrate sau nu ca fiind accidente de muncă. La nivel naţional au fost dispuse 3 opriri de echipamente.

“O nouă campanie de control în care nu este necesară aplicarea măsurii de sistare a activităţii este pentru noi un semn bun al creşterii responsabilităţii tuturor actorilor implicaţi în procesul de muncă. Atât prin campaniile noastre de control cât prin mediatizarea activităţii noastre, în strânsă colaborare cu presa centrală şi locală, urmărim o schimbare a atitudinii în sensul respectării legislaţiei şi să formăm o atitudine civică corespunzătoare, responsabilă, nefavorabilă muncii nedeclarate şi condiţiilor de muncă riscante”, a declarat Dantes Nicolae Bratu, inspector general de stat.